m decyzja_inf

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą nr 65/2021 z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie oceny programowej na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim wydało ocenę pozytywną, stwierdzając, że proces kształcenia realizowany w WSFiP w Bielsku – Białej umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

 


m decyzja_inf

 

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 marca 2010 r. uprawniająca do prowadzenia studiów I stopnia (inżynierskich) na kierunku Informatyka.

 

 

 

 


 

 m uchwala_firPrezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę nr. 523/2008 z dnia 4.09.2008 w sprawie pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku "Finanse i Rachunkowość", studiów I i II stopnia, prowadzonym na Wydziale Bankowości i Finansów Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Tym samym Komisja potwierdziła, że Uczelnia spełnia m.in. wymagania kadrowe, programowe, organizacyjne.

 

 

 

 


 

 m uchwala_politologiaPrezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę nr. 308/2007 z dnia 17.05.2007 w sprawie pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku "Politologia" studiów I stopnia prowadzonym na Wydziale Bankowości i Finansów Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Tym samym Komisja potwierdziła, że Uczelnia spełnia m.in. wymagania kadrowe, programowe, organizacyjne.

 

 

 

 


 
eslNadana przez International Education Society w Londynie w 2006 r. Uczelnia otrzymała ocenę "Top Institution with Internatonal experience" (Najlepsza instytucja z międzynarodowym doświadczeniem)

 

 


 

ecdl

Decyzją Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie została przyznana akredytacja dla Centrum Egzaminacyjne ECDL przy Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej do 02.04.2013 roku.

 

 

ecdl

Nadana przez Polskie Towarzystwo Informatyczne -  "Zgodny z ECDL" uprawniający do nadawania EUROPEJSKICH CERTYFIKATÓW UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH.

 

 
telcNadana przez Weiterbildung - Testsysteme GmbH (WBT) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem (na podstawie licencji WBT z dnia 01.10.2003) - uprawniająca do  prowadzenia szkoleń językowychi egzaminów TELC (The European Language Certificates).

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony