Spis treści

Prawo - Informacje ogólne

Studia: stacjonarne i niestacjonarne - jednolite magisterskie trwające 5 lat.

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta w szczególności do podjęcia pracy w zawodach prawniczych, jak i również do pracy w urzędach administracji rządowej i samorządowej, organach skarbowych, czy w obsłudze prawnej biznesu. 

Dziekanat Prawa i Nauk Społecznych

jednolite studia magisterskie

tel. +48 (33) 82 972 41  
+48 (33) 82 972 42 

dziekanat.mgr@wsfip.edu.pl

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony