Spis treści

Atuty:

 • Kadra naukowa współpracująca z jednostkami samorządu terytorialnego.
 • Specjalność łącząca wiedzę zarówno z zakresu informatyki jak i prawa oraz administracji lokalnej.

Kompetencje i kwalifikacje absolwenta:

 • Posiada umiejętność zarządzania dedykowanym oprogramowaniem:
  • finansowo-księgowym,
  • geodezyjnym,
  • kadrowo-płacowym oraz
  • z zakresu ochrony środowiska takich firm jak Comarch, Rekord SI, Geobid.
 • Nabył wiedzę i umiejętności z obszaru administracji systemów informatycznych takich jak elektroniczny obieg dokumentów (ESOD, eDokument).
 • Zna i stosuje regulacje prawne w tym kluczowe zagadnienia Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 • Ma wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji elektronicznej oraz elektronicznych usług publicznych w tym obsługi platformy ePUAP.
 • Zna problematykę sieci komputerowych w kontekście ich zabezpieczeń w tym zabezpieczenia sieci bezprzewodowych oraz sieci bezprzewodowych.
 • Zna swoje obowiązki wynikające z przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych w szczególności dotyczących polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

Perspektywy zawodowe:

 • Praca w jednostkach administracji publicznej obejmująca realizację wszystkich zadań będących w kompetencjach pracowników działów IT .
Uczelnia Wyzsza Roku 2016

Dziekanat Wydziału Finansów i Technologii Informatycznych

studia inżynierskie

tel. +48 (33) 82 972 27
+48 (33) 82 972 26 

dziekanat.lic@wsfip.edu.pl

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here