Spis treści

Atuty:

 • Połączenie dwóch obszarów - znajomość baz danych i sieci komputerowych, daje elastyczność na współczesnym rynku pracy i możliwość uzyskania silnej pozycji w środowisku zawodowym.
 • Duże zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu baz danych i sieci komputerowych.
 • Możliwość znalezienia zatrudnienia w różnych branżach i sektorach gospodarki.

Kompetencje i kwalifikacje absolwenta:

 • Posiada umiejętność projektowania i zarządzania bazami danych.
 • Zna zasady bezpiecznego użytkowania baz danych.
 • Nabył umiejętności w zakresie projektowania i tworzenia stron WWW i bazodanowych aplikacji mobilnych w językach C++, C#, Java, PHP, ASP.NET.
 • Potrafi zarządzać systemami baz danych takimi jak MySQL, MSSQL, zna język SQL.
 • Potrafi zaprojektować rozwiązania sieciowe sprzętowe, systemowe i aplikacyjne.
 • Umie administrować systemami sieciowymi.
 • Potrafi dokonać analizy bezpieczeństwa rozwiązań sieciowych za pomocą metod badania podatności, metod audytowych oraz podstawowej wiedzy z obszaru ethical hacking.

Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie mógł zostać zatrudniony w przedsiębiorstwach informatycznych oraz działach IT przedsiębiorstw na następujących stanowiskach:

 • Programista i projektant baz danych.
 • Administrator i wdrożeniowiec systemów bazodanowych.
 • Programista tradycyjnych i mobilnych aplikacji korzystających z baz danych.
 • Programista i administrator systemów e-biznesu.
 • Programista aplikacji w technologii klient-serwer, w szczególności aplikacji bazodanowych tej technologii.
 • Operator i projektant sieciowych systemów informacyjnych.
 • Projektant i administrator systemów sieciowych.
 • Administrator systemów operacyjnych, sieciowych i aplikacyjnych.
 • Konstruktor urządzeń sieciowych.
 • Inżynier w centrum badań i rozwoju.

Uczelnia Wyzsza Roku 2016

Dziekanat Wydziału Finansów i Technologii Informatycznych

studia inżynierskie

tel. +48 (33) 82 972 27
+48 (33) 82 972 26 

dziekanat.lic@wsfip.edu.pl

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here