Spis treści

Kompetencje i kwalifikacje absolwenta:

 • Nabył wiedzę i umiejętności w zakresie przetwarzania i obróbki grafiki rastrowej i wektorowej, z wykorzystaniem m.in. Adobe Photoshop, Corel Painter, IrfanView, Picasa, Xnview, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Draw.
 • Umie tworzyć animacje, z wykorzystaniem m.in. Blender, 3ds MAX, Maya.
 • Potrafi budować zaawansowane prezentacje multimedialne z wykorzystaniem interaktywnych usług multimedialnych, z wykorzystaniem m.in. Power Point, Pages, Impress, Beamer.
 • Umie dokonywać cyfrowej obróbki dźwięku i obrazu, z wykorzystaniem m.in. Windows Movie Maker, iMovie, Adobe Premiere.
 • Potrafi przeprowadzić kompresję (stratną i bezstratną) dźwięku i obrazu oraz tekstu.
 • Nabył umiejętność komputerowego przygotowania publikacji z wykorzystaniem m.in. LaTeX, QuarkXpress.
 • Zna i rozumie ograniczenia wynikające z prawnych aspektów informatyki.
Uczelnia Wyzsza Roku 2016

Dziekanat Wydziału Finansów i Technologii Informatycznych

studia inżynierskie

tel. +48 (33) 82 972 27
+48 (33) 82 972 26 

dziekanat.lic@wsfip.edu.pl

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here