REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 ROZPOCZYNA SIĘ OD 1.06.2019 R.

 

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) jest pozytywnie zdany egzamin dojrzałości (matura) a w przypadku studiów II stopnia dyplom ukończenia studiów wyższych. Kandydaci na studia powinni złożyć w Dziekanacie Uczelni komplet dokumentów zawierający:

 • oryginał i kserokopia świadectwo dojrzałości (dotyczy studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej, oryginał i kserokopia (dotyczy kandydatów na studia I stopnia, którzy zdawali "starą maturę"),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów + suplement wraz z kserokopią (dotyczy studiów II stopnia),
 • kwestionariusz osobowy (wypełniony w systemie elektronicznej rekrutacji),
 • dwie fotografie (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym),
 • dowód wpłaty wpisowego (możliwość wpłaty w kasie Uczelni),
 • dowód osobisty do wglądu.

Uwaga: 
Kandydaci na studia II stopnia przyjmowani są bez różnic programowych.

Uwaga:  
Kandydaci na studia w WSFiP z obcym obywatelstwem powinni skontaktować się z dziekanatem Uczelni w celu określenia procedury postępowania przy przyjęciu na studia.

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here