Opłaty prosimy wpłacać na konto Uczelni:
Bank Pekao S.A. 28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

 Student zobowiązany jest do zapłaty czesnego płatnego
w czterech równych ratach,
tj. do dnia 15 października (I rata), do dnia 15 grudnia (II rata), 
do dnia 15 marca (III rata) i do dnia 15 maja (IV rata)
każdego roku akademickiego.

Opłaty prosimy wpłacać na konto Uczelni:
Bank Pekao S.A. 28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

 Student zobowiązany jest do zapłaty czesnego płatnego
w czterech równych ratach,
tj. do dnia 15 października (I rata), do dnia 15 grudnia (II rata), 
do dnia 15 marca (III rata) i do dnia 15 maja (IV rata)
każdego roku akademickiego.


Zarządzenie Nr 2/2019

Dyrektora Generalnego Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej obowiązujących studentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich
w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
od roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie Nr 3/2019

Dyrektora Generalnego Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
w sprawie opłat obowiązujących studentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich
w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
od roku akademickiego 2019/2020
obowiązuje od 01-06-2019 r.

Zarządzenie Nr 4/2019

Dyrektora Generalnego Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
w sprawie opłat obowiązujących słuchaczy studiów podyplomowych
w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
od roku akademickiego 2019/2020
obowiązuje od 01-06-2019 r.

Czytaj więcej...

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here