To już 25 lat od kiedy działa i prężnie rozwija się na Podbeskidziu Wyższa Szkoła Finansów i Prawa, wcześniej Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów. Jubileuszowy Rok w naszej Uczelni został zainaugurowany uroczystym wręczeniem Dyplomów Absolwentom ostatnich lat studiów wszystkich kierunków.

W tym okresie wielu Absolwentów zdobyło staranne wykształcenie w wielu dyscyplinach naukowych, wśród których są Ci, którzy Dyplomy otrzymali w sobotę 12 września 2020 roku. Uroczystość wręczenia Dyplomów poprowadził Profesor Jacek Binda, Prorektor WSFiP przy udziale Dziekanów i Prodziekanów poszczególnych wydziałów: dr Elżbiety Rak-Młynarskiej, dr Jolanty Pochopień, dr Jarosława Storczyńskiego oraz dra inż. Adama Żabki.

Obok gratulacji, wspólnej radości i wspomnień, Prorektor Uczelni ogłosił, że z racji  25-lecia WSFiP studenci, którzy zdecydują się kontynuować edukację w naszej Uczelni otrzymują szczególną jubileuszową zniżkę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubileusz Uczelni skłania do pewnych refleksji, podsumowań osiągnięć i wspomnień. Dlatego wpisując się w atmosferę radości i satysfakcji z ćwierćwiecza istnienia Uczelni, będziemy cyklicznie przedstawiać najważniejsze wydarzenia z życia naszego akademickiego środowiska. 

 

 

KALENDARIUM JUBILEUSZOWE

 

 

Pierwsza kartka z kalendarza – Pomysłodawca, pierwsze ważne daty i nazwy!

 

Jest rok 1991!

Z inicjatywy Pani mgr Szarloty Binda zostaje założone Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych, które daje podstawę prawną do powstania Bielskiej Szkoły Menedżerów, kształcącej młodzież na poziomie liceum oraz policealnego studium zawodowego. Stowarzyszenie, starając się zapewnić ciąg edukacyjny kształcącej się młodzieży w 1995 roku utworzyło Uczelnię Wyższą pod nazwą Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów z siedzibą w Bielsku-Białej. W związku z poszerzeniem oferty edukacyjnej, Uczelnia z dniem 1 marca 2011 r., zmieniła nazwę i obecnie funkcjonuje jako Wyższa Szkoła Finansów i Prawa z siedzibą w Bielsku-Białej.

Inicjator i Pomysłodawca Uczelni – Pani Szarlota Binda – od samego początku do dziś pełni funkcję Dyrektor Generalnej Uczelni.


 

 

Druga kartka z kalendarza – Pierwsze kroki

 

Skąd wziął się pomysł utworzenia szkoły średniej a następnie Uczelni Wyższej, o to pytamy Dyrektor Generalną, Panią Szarlotę Bindę?

„…Pracując jako nauczyciel, a następnie pełniąc przez dwanaście lat funkcję metodyka nauczania dla szkół średnich, pionu ekonomicznego, województwa bielskiego dostrzegłam wiele niedociągnięć w systemie kształcenia co do metod nauczania, uczeń traktowany był bardziej przedmiotowo niż podmiotowo.

Podjęłam próbę zmiany koncepcji nauczania, w centrum stawiając ucznia i jego aktywne uczestnictwo w procesie kształcenia. Stąd pomysł założenia szkoły średniej.

Jako jedna z nielicznych osób w Polsce zostałam wytypowana przez Instytut Kształcenia Nauczycieli w Warszawie na szkolenie organizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Berufsfordrungrsinstitut w ramach programu EWG w zakresie marketingu i managementu. Szkolenie prowadzili wybitni specjaliści z Polski, Niemiec oraz Austrii.

Po jego ukończeniu zostałam zakwalifikowana do Banku Kadr przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Wykorzystując zdobytą wiedzę i bogate doświadczenie założyłam Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych w Bielsku-Białej, które dało podstawę prawną do powstania Bielskiej Szkoły Menedżerów.

Jednakże na tym moja wizja kształcenia się nie zakończyła. Chcąc zapewnić drożność kształcenia młodzieży podjęłam starania o utworzenie Uczelni Wyższej, która dawałaby młodzieży możliwość kontynuacji kształcenia. Efektem tych starań był fakt, że absolwent Bielskiem Szkoły Menedżerów otrzymując świadectwo maturalne, mógł otrzymać jednocześnie do ręki Indeks Uczelni Wyższej, tj. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów Bielsku-Białej, co było ewenementem na ówczesne czasy i wręcz „cudem” koncepcyjnym, organizacyjnym i finansowym…”

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony