Od roku akademickiego 2018/2019 ruszył w WSFiP duży projekt adresowany do studentów i pracowników Uczelni.

 od września br. Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej rozpoczyna projekt pn. "Dostosowanie oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa" realizowany w ramach III. Osi priorytetowej - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Głównym celem projektu jest zdobycie uzupełniających kwalifikacji lub umiejętności zawodowych przez studentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, dostosowanych do potrzeb otoczenia społeczno- gospodarczego. Cel ten realizowany będzie poprzez organizację szkoleń/kursów w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju (zaplanowano kursy zawodowe oraz językowe - kończące się możliwością nabycia twardych uprawnień) i pożądanych przez pracodawców.

Jednym z obszarów kształcenia w ramach projektu - zgodnym z prowadzonymi przez Uczelnię kierunkami - będzie szkolenie z zakresu obsługi broni, samoobrony czy pierwszej pomocy. W tym celu wybudowana zostanie m.in. strzelnica elektroniczna, rodem z filmu o Jamesie Bondzie. Nabyte przez uczestników szkoleń kompetencje, szczególnie dot. to studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, będą dodatkowym atutem do przy podejmowaniu pracy w urzędach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, Policji, CBA, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, w sektorze prywatnym ochrony osób i mienia.

Działania projektowe skierowane do studentów uzupełnione będą także o doradztwo zawodowe, dzięki któremu student pozna swoje mocne i słabe strony, uzyska pomoc w zakresie wyszukiwania pracy. Projekt pozwoli również na poprawę obsługi procesu dydaktycznego w Uczelni poprzez wdrożenie systemu zarządzania uczelnią i obsługi studentów. W głównej mierze skorzystają na tym studenci. System wspierać również będzie zagadnienia związane z międzyuczelnianą wymianą studencką z której coraz częściej korzystają studenci WSFiP.

Pierwsze działania projektowe już się rozpoczęły. Zapraszamy do śledzenia wydarzeń projektowych na stronie uczelni.

 

Koordynator projektu

prof. nadzw. dr hab. Jacek Binda

tel. 33 829 72 12  

jbinda@wsfip.edu.pl


z-ca Koordynatora projektu

dr inż. Adam Żabka

tel. 33 829 72 32 

azabka@wsfip.edu.pl

Obsługa finansowa projektu

mgr Beata Kaniewska

tel. 33 829 72 16

bkaniewska@wsfip.edu.pl

godz. urzędowania:
pn-pt: 8.00-16.00

Uczelnia Wyzsza Roku 2016

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here