Misją Klub Absolwenta, założonego przez studentów Uczelni i zatwierdzonego decyzją Rektora w 2013r., jest integracja środowiska absolwentów Uczelni oraz wspieranie działań Samorządu Studentów i budowa dobrego wizerunku Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w jej otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Misja Klubu Absolwenta jest realizowana poprzez następujące cele:

 • budowa więzi pomiędzy Uczelnią a jej absolwentami,
 • budowa sieci wymiany informacji pomiędzy Uczelnią i jej absolwentami,
 • wspieranie inicjatyw absolwentów Uczelni,
 • śledzenie losów absolwentów Uczelni, w kontekście ukończonych przez nich kierunków studiów,
 • popularyzowanie sylwetek absolwentów, którzy osiągnęli sukces zawodowy,
 • wspieranie przedsięwzięć w Uczelni związanych z pobudzaniem i kształtowaniem aktywności zawodowej absolwentów Uczelni.

 

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here