Misją Klub Absolwenta, założonego przez studentów Uczelni i zatwierdzonego decyzją Rektora w 2013r., jest integracja środowiska absolwentów Uczelni oraz wspieranie działań Samorządu Studentów i budowa dobrego wizerunku Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w jej otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Misja Klubu Absolwenta jest realizowana poprzez następujące cele:

  • budowa więzi pomiędzy Uczelnią a jej absolwentami,
  • budowa sieci wymiany informacji pomiędzy Uczelnią i jej absolwentami,
  • wspieranie inicjatyw absolwentów Uczelni,
  • śledzenie losów absolwentów Uczelni, w kontekście ukończonych przez nich kierunków studiów,
  • popularyzowanie sylwetek absolwentów, którzy osiągnęli sukces zawodowy,
  • wspieranie przedsięwzięć w Uczelni związanych z pobudzaniem i kształtowaniem aktywności zawodowej absolwentów Uczelni.

 

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony