Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych w Bielsku-Białej (zwane dalej SIO) powstało w 1990 roku. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie obowiązującego Prawa – Ustawa o Stowarzyszeniach. Jego siedzibą jest miasto Bielsko-Biała, a obszarem działania teren Rzeczpospolitej Polskiej.
Głównym celem SIO jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych dotyczących oświaty, nauki i wychowania, przyczyniając się do podnoszenia współczynnika skolaryzacji w regionie. Cel ten realizowany jest poprzez m.in.:

 • tworzenie i prowadzenie własnych placówek oświatowo-wychowawczych różnego szczebla m.in. szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, wyższych i studiów podyplomowych,
 • prowadzenie działalności oświatowej w postaci m.in. kursów, odczytów, wykładów,
 • tworzenie fundacji i innych form wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w sferze oświaty, nauki i wychowania,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie szerokiej współpracy z instytucjami i organizacjami oświatowo-dydaktycznymi oraz naukowymi.

Wymiernym efektem realizacji celów SIO było założenie w 1991 roku Bielskiej Szkoły Menedżerów (BSM), będącej odpowiedzią na rosnące oczekiwania społeczne w zakresie edukacji ekonomicznej na poziomie szkoły średniej, liceum i Policealnego Studium Zawodowego.

Duże zainteresowanie społeczne działalnością pro-oświatową Stowarzyszenia przyczyniło się do uruchomienia przez SIO w 1995r. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej (która obecnie nosi nazwę Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej). Uczelnia realizując postawione przez SIO cele prowadzi kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz studiach podyplomowych, zatrudniając znakomitą kadrę dydaktyczno-naukową (m.in. prof. Jerzy Osiatyński - doradca ds ekonomicznych Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, były Minister Finansów; prof. Dariusz Rosati – były Minister Spraw Zagranicznych i Członek Rady Polityki Pieniężnej; prof. Stanisław Owsiak - członka Rady Polityki Pieniężnej II kadencji, uhonorowany tytułem Doctoris Honoris Causa; dr Mariusza Andrzejewskiego – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów). Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w wybudowanym budynku akademickim zapewniającym wysokie standardy prowadzonego procesu dydaktycznego.

Odpowiadając na potrzeby rynku edukacyjnego w regionie bielskim oraz zgłaszane przez lokalną społeczność zapotrzebowanie na placówki szkolne, były podstawą do utworzenia przez SIO w 2004 roku Gimnazjum, a w 2011r szkoły podstawowej. Stowarzyszenie prowadzi również wiele działań na rzecz zwiększenie stabilizacji zawodowej osób. Prowadząc analizę rynku pracy oraz współdziałając z Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz jego oddziałami na terenie woj. śląskiego, pracodawcami na regionalnym rynku pracy, SIO utworzyło szeroką ofertę kursów i szkoleń posiadających akredytację Śląskiego Kuratorium Oświaty.

Szanowni Państwo, za wkład w rozwój szkolnictwa w regionie ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego, Pani mgr Szarlota Binda - Dyrektor Generalna Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w 2002 roku została odznaczona przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Dziękując Państwu za poświęcony czas, wyrażam nadzieję, że kompetencje absolwentów polskich uczelni będą nadal wysoko oceniane na międzynarodowym rynku pracy.prof. nadzw. dr hab inż. Jacek Binda
/Przewodniczący Zarządu
Stowarzyszenia Inicjatyw Oświatowych w Bielsku-Białej/
 

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here