Logograf i znak uproszczony Uczelni

Elementem identyfikacji wizualnej Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej jest jej logotyp. Jego centralną część stanowią litery "F" i "P", umieszczone współśrodkowo na białym polu, wewnątrz podwójnego okręgu, tworzącego otok. Wewnątrz otoku umieszczony jest napis „Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej”. Barwami Uczelni są kolory: niebieski i biały.

Uczelnia wykorzystuje również znak w wersji uproszczonej złożony z napisu WSFiP podkreślonego linią, pod którą umieszczona jest pełna nazwa Uczelni wraz z adresem www. Tekst pod linią napisany jest w 2 wierszach: wiersz nazwy uczelni oraz wiersz z adresem WWW. Wielość liter WSFiP odpowiada sumarycznej wielkości tekstu występującego pod linią. Tekst napisany jest kolorem niebieskim.

Poczet sztandarowy

W najważniejszych uroczystościach Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej takich jak: inauguracji roku akademickiego, uroczystościach państwowych obchodzonych w Uczelni i innych okazjach wskazanych przez Rektora, uczestniczy poczet sztandarowy. Skład pocztu określa Dziekan wybierając najlepszych spośród studentów drugiego i trzeciego roku studiów. Członków pocztu sztandarowego obowiązują stroje wizytowe. Uroczysty charakter ubioru podkreśla szarfa sztandarową, którą członkowie pocztu są przepasani z prawego ramienia do lewego biodra oraz białe rękawiczki.

Inauguracja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego jest najważniejszą uroczystością WSFiP i przebiega wg następującego porządku:

 • wejście Senatu i zaproszonych gości na scenę
 • wprowadzenie pocztu sztandarowego
 • odśpiewanie Hymnu Państwowego
 • otwarcie uroczystości oraz wygłoszenie przemówienia przez Rektora
 • ręczenie odznaczeń przez Rektora „Za zasługi na rzecz rozwoju WSFiP”
 • wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Studenckiego
 • odczytanie listów gratulacyjnych i życzeń, które wpłynęły na adres Uczelni
 • wręczenie nagród ufundowanych przez środowiska biznesowe najlepszym studentom
 • immatrykulacja przedstawicieli nowo przyjętych studentów
 • wręczenie dyplomów wybranym najlepszym absolwentom
 • odśpiewanie pieśni „Gaude Mater Polonia"
 • otwarcie roku akademickiego przez Rektora
 • wykład inauguracyjny
 • odśpiewanie pieśni „Gaudeamus igitur"
 • zamknięcie uroczystości przez Rektora.

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony