Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej jest uczelnią niepubliczną powołaną Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wpisaniu Uczelni do Rejestru Szkół Wyższych Niepaństwowych pod numerem 66 (nr DNS 3-0145-85/4/AM/95 z dn. 18-07-1995 r.), Stosownie do §1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6.03.2007 w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych, aktualny numer Uczelni w rejestrze to 67 (nr MNSiW-DNS-WUN-6014-15829-3/AB/11 z dn. 18.05.2011 r.).

Uczelnia działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), Statutu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej a także na podstawie:

 • Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DNS 3-0145-85/4/AM/95 z dnia 18 lipca 1995 r., o wpisie Uczelni do Rejestru Szkół Wyższych Niepaństwowych pod numerem 66,
 • Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DNS 3-0145-85/4/AM/95 z dnia 18 lipca 1995 r., ws. nadania uprawnień do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku Finanse i rachunkowość,
 • Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DSW-2-0145-416/TBM/2001 z dnia 06 sierpnia 2001 r., ws. nadania uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość,
 • Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DSW-3-4003/1003/EK/Rej.66/03 z dnia 26 września 2003 r., ws. nadania uprawnień do prowadzenia studiów zawodowych na kierunku Informatyka,
 • Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW-DNS-WUN-6022-1460-6/KT/09 z dnia 20 lipca 2009 r., ws. nadania uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Prawo,
 • Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 6022-8541-2/SH/10 z dnia 22 września 2010 r., ws. nadania uprawnień do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DKN.ZNU.6022.34.3.2014.AN z dnia 04 lipca 2014 r., ws. nadania uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW-DNS-WUN-6011-14100-1/AM/11 z dnia 01 marca 2011 r. o zmianie nazwy Uczelni z Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów z siedzibą w Bielsku-Białej na Wyższa Szkoła Finansów i Prawa z siedzibą w Bielsku-Białej,
 • Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DSW.WNN.6022.115.4.2018.AN, z dnia 28 września 2018 ws. nadania uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku Administracja o profilu praktycznym,
 • Statut Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej zatwierdzony przez MNiSW w dniu 15.04.2019 r.,
 • Regulamin studiów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, 2019, 
 • Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji DAiPM-WSNPA-078-1-80/2019 z dnia 5 marca 2020, zatwierdzająca jednostkę do prowadzenia studiów na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów,
 • Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DSW.WNN.5014.103.2020.5.AKO z dnia 25 sierpnia 2020 r., ws. nadania uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Logistyka.
 • Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji DAiPM-WSNPA-078-1-80/2019 z 26 listopada 2020 r. zatwierdzenia Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej jako jednostki naukowej na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony