• Decyzja Ministra Edukacji Narodowej o wpisie Uczelni do Rejestru Szkół Wyższych Niepaństwowych pod numerem 66 (nr DNS 3-0145-85/4/AM/95 z dn. 18-07-1995 r.)
 • Zezwolenie na prowadzenie studiów licencjackich na kierunku Finanse i bankowość - decyzja MEN (DNS 3-0145-85/4/AM/95 z dn. 18-07-1995 r.)
 • Zezwolenie na uruchomienie studiów magisterskich na kierunku Finanse i bankowość - decyzja MEN z dn. 06-08-2001 (DSW-2-0145-416/TBM/2001)
 • Zezwolenie na uruchomienie studiów licencjackich na kierunku Politologia – decyzja MEN z dn. 11-01-2001 r. (DNS.1-0143-58/2/JL/2000/2001)
 • Zezwolenie na uruchomienie wyższych studiów zawodowych na kierunku Informatyka – decyzja MENiS z dn. 25-09-2003 r. (DSW-3-4003/1003/EK/Rej.66/03)
 • Zezwolenie na uruchomienie wyższych studiów magisterskich na kierunku Prawo – decyzja MENiS z dn. 25-09-2003 r. (DSW-3-4003/1003/EK/Rej.66/03)
 • Zezwolenie na uruchomienie wyższych studiów licencjackich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – decyzja MENiS z dn. 25-09-2003 r. (DSW-3-4003/1003/EK/Rej.66/03)
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.)
 • Statut Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej zatwierdzony przez MNiSW w dn. 04.07.2007 r.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki
 • Regulamin studiów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, 2011
 • Decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 01.03.2011 roku o zmianie nazwy Uczelni z Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów z siedzibą w Bielsku-Białej na Wyższa Szkoła Finansów i Prawa z siedzibą w Bielsku-Białej. Decyzja MNiSW-DNS-WUN-6011-14100-1/AM/11

 

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here