Zasady przyjmowania i publikowania tekstów do Scientific Journal

Autorzy zainteresowani współpracą z Wydawnictwem Naukowym Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej i publikacją artykułu w Scientific Journal, wydawanym przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, są zobowiązani przygotować tekst zgodnie z wymogami edytorskimi publikowanymi na stronie czasopisma. Teksty niespełniające wymogów są odrzucane (zgodnie z procedurą pn. "Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji"). Link do gotowego szablonu artykułu z wytycznymi dot. przygotowania publikacji.

Artykuły są publikowane w języku kongresowym angielskim a literatura cytowana jest z wykorzystaniem systemu Harvard (dla ułatwienia przygotowania wykazu literatury wg. przywoływanego standardu przygotowano link prowadzący do generatora bibliografii). Artykuły przesyłane do redakcji powinny spełniać wymogi edycyjne (Redakcja przygotowała szablon w którym należy przygotować artykuł). Gotowy tekst należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy Redakcji podany na stronie internetowej Czasopisma. Objętość artykułu naukowego zamieszczonego w Zeszycie powinna mieścić się w przedziale 0,5 a.w. do 1,0 a.w. Artykuły przyjęte do druku składane są w Wydawnictwie Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Wydawnictwo w trakcie prac redakcyjnych zastrzega sobie prawo do dokonywania korekt, skrótów, adiustacji tekstu i oceny nadesłanego materiału ilustracyjnego.

Autorzy publikacji są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych współautorów w proces przygotowywania publikacji. Autorów bezwzględnie obowiązują zasady rzetelności naukowej (pobierz plik).W trosce o rzetelność w nauce a zarazem upewniając czytelnika co do autorstwa publikacji i rezultatów badań w nich zawartych, przede wszystkim jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), Redakcja – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wdrożyła procedury związane z zapobieganiem zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship”. W przypadku ujawnienia nierzetelności po publikacji, informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej, a artykuł zostanie retraktowany.

Umowy autorskie znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.

 

Wymogi edytorskie

Szablon dla autorów
Link do Generatora bibliografii w systemie Harvard
Link do Generatora bibliografii i cytowań w systemie Harvard
Przewodnik po Harvard Referencing sytem
Procedura recenzowania

Członkowie Komitetu Redakcyjnego - Redaktorzy tematyczni oceniają artykuł pod względem formalno-merytorycznym (formularz recenzji), a dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych (spoza Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej) sporządza recenzję z zachowaniem zasad: autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości ("double-blind review process"), recenzja jest napisana na formularzu recenzji (Pobierz formularz recenzji). Ocena recenzji jest pozytywna, a artykuł przyjęty do publikacji, gdy otrzymał on pozytywne recenzje od obu recenzentów. 

regal 

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony