z uwagi na trwającą pandemię spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 i obowiązujące w Polsce rygorystyczne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie sposobu prowadzenia zajęć kontaktowych, część zajęć w nadchodzącym semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prowadzona będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Komunikatu

w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, zastaje podtrzymane Zarządzenie Rektora nr 14/2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni. Dla naszej społeczności akademickiej oznacza to, że do końca semestru letniego zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Komunikatu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

Prosimy o zapoznanie się z treścią Komunikatu

nformacja dla pracowników Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej powracających z krajów, gdzie zostały wykryte przypadki zachorowań na koronawirusa

Prosimy o zapoznanie się z treścią Komunikatu

Informacja dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej powracających z krajów, gdzie zostały wykryte przypadki zachorowań na koronawirusa (m.in. Włochy, Hiszpania), przebywających w ww. krajach w lutym 2020 r. oraz przyjeżdżających w ramach programów wymiany bilateralnej Erasmus Plus

Prosimy o zapoznanie się z treścią Komunikatu

Ważne telefony i adresy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Bielsku-Białej

Telefon alarmowy w dni robocze
w godzinach 7:25–15:00
tel. 33 499 29 22
w pozostałe dni i godziny tel. 504 022 816

Numer alarmowy: 112 (całodobowo)

Infolinia NFZ: 800 190 590 (całodobowo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną
uruchamia dwa całodobowe numery telefonów
tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony