Informacje dla studentów WSFiP:

• Ostateczny termin wpłaty 4 raty czesnego (15 maja) został przesunięty do 1 lipca

• Zajęcia dydaktyczne na studiach, studiach podyplomowych oraz innych formach odbywają się w trybie zdalnym do odwołania (ostateczna decyzja Władz Uczelni zależna będzie od bieżących rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

• Zimowa sesja poprawkowa została przedłużona do 18 maja br.

• Zaplanowany zostaje dodatkowy zjazd na studiach niestacjonarnych w dniach 13-14 czerwca

• Letnia sesja egzaminacyjna pozostaje bez zmian: od 22 czerwca br. – dla studiów stacjonarnych i od 20 czerwca br. – dla studiów niestacjonarnych.

• Terminy obron pozostają bez zmian: podstawowy trwa do 17 lipca br., uzupełniający rozpocznie się od 1 września br.

Na podstawie decyzji Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z 2020 r.), zawieszone zostały wszystkie zajęcia dydaktyczne w Uczelni (kontakt bezpośredni) w terminie do odwołania - Zarządzenie 14/2020 zmieniające Zarządzenie Prorektora nr 10/2020. Zawieszenie obejmuje wszelkie zajęcia na studiach, na studiach podyplomowych oraz innych formach. Zajęcia realizowane mają być z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Szczegółowe informacje odnośnie zawieszonych zajęć oraz szczególnych zasad funkcjonowania Uczelni zawiera Zarządzenie Prorektora 10/2020 Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

Zaleca się śledzenie strony internetowej Uczelni oraz komunikatów przesyłanych drogą elektroniczną.

Ważne telefony i adresy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Bielsku-Białej

Telefon alarmowy w dni robocze
w godzinach 7:25–15:00
tel. 33 499 29 22
w pozostałe dni i godziny tel. 504 022 816

Numer alarmowy: 112 (całodobowo)

Infolinia NFZ: 800 190 590 (całodobowo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną
uruchamia dwa całodobowe numery telefonów
tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony