Misją Centrum Analiz i Transferu Innowacji jest działalność zmierzająca do usprawnienia funkcjonowania i wdrażania rozwiązań - w różnych obszarach - posiadających walor innowacyjności.

Do zadań Centrum Analiz i Transferu Innowacji należy:


1.    Gromadzenie informacji o zapotrzebowaniu otoczenia gospodarczego uczelni, w tym firm organizacji samorządowych innych jednostek gospodarczych na:

    •    różnego rodzaju innowacyjne rozwiązania usprawniające ich działalność;
    •    opinie i ekspertyzy;
    •    narzędzia wspomagające optymalizację decyzji gospodarczych
    •    badania
    •    innowacyjne seminaria, konwersatoria, konferencje, targi, wystawy

2.    Prezentacja za pomocą strony internetowej informacji o będących w dyspozycji uczelni innowacyjnych rozwiązaniach poprzez podanie do wiadomości następujących informacji.

3.    Nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi celem realizacji wspólnych projektów i działań proinnowacyjnych (np. dopracowanie projektów, pracownik "szyty na miarę", działania o charakterze klastra, itd.)

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony