Misją Centrum Analiz i Transferu Innowacji jest działalność zmierzająca do usprawnienia funkcjonowania i wdrażania rozwiązań - w różnych obszarach - posiadających walor innowacyjności.

Do zadań Centrum Analiz i Transferu Innowacji należy:


1.    Gromadzenie informacji o zapotrzebowaniu otoczenia gospodarczego uczelni, w tym firm organizacji samorządowych innych jednostek gospodarczych na:

    •    różnego rodzaju innowacyjne rozwiązania usprawniające ich działalność;
    •    opinie i ekspertyzy;
    •    narzędzia wspomagające optymalizację decyzji gospodarczych
    •    badania
    •    innowacyjne seminaria, konwersatoria, konferencje, targi, wystawy

2.    Prezentacja za pomocą strony internetowej informacji o będących w dyspozycji uczelni innowacyjnych rozwiązaniach poprzez podanie do wiadomości następujących informacji.

3.    Nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi celem realizacji wspólnych projektów i działań proinnowacyjnych (np. dopracowanie projektów, pracownik "szyty na miarę", działania o charakterze klastra, itd.)

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here