Polsko-Słowacki Letni Uniwersytet Młodzieżowy

Projekt został zorganizowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka  2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Celem głównym Projektu jest rozwój i intensyfikacja współpracy między społecznościami pogranicza polsko-słowackiego, a szczególnie powiatów: Bielsko-Biała, bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz miasta Żylina i Żylinskiego Kraju, zmierzające do dalszego pogłębienia stosunków dobrosąsiedzkich, poprawy jakości oferty kształcenia akademickiego w obu uczelniach w aspekcie jej zgodności z kierunkami zapotrzebowania rynku pracy pogranicza oraz przekonanie studentów do korzyści zawodowych, jakie mogą odnieść na rynku pracy w Euroregionie Beskidy dzięki znajomości zagadnień istotnych i pożytecznych dla rozwoju tego obszaru.

 

Konferencja nt. Innowacyjności

Konferencja z udziałem gościa honorowego J.E. Stephana Mulla - Ambasadora Stanów Zjednoczonych w RP na temat: „Innowacyjność regionu, współpraca uczelni z przedsiębiorcami, a doświadczenia Stanów Zjednoczonych w tym zakresie”.

 

Badanie dotyczące efektywności wydatków budżetowych miasta na prawach powiatu Ruda Śląska.

Badanie zostało zrealizowane przez dr inż. Adama Żabkę z wykorzystaniem autorskiej metody oceny efektywności i planowania wydatków budżetowych, wykorzystującej metodologię zintegrowanego wskaźnika wzrostu ekonomicznego potencjału regionu. Metoda opiera się na badaniu wydatków budżetowych w kontekście zgodności kierunków podejmowanych przez władze lokalne działań z preferencjami mieszkańców oraz pośrednio podmiotów gospodarczych działających na danym obszarze.

 

Strategia Mieszkalnictwa dla Gminy Bielsko-Biała do 2020 roku

Badanie przeprowadzone przez pracowników naukowych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa a także nadzór merytoryczny, stanowiło ważny etap prac nad przygotowaniem „Strategii Mieszkalnictwa dla Gminy Bielsko-Biała do 2020 roku” .

 

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony