Miło nam jest Państwa poinformować, że drodze Uchwały zostało powołane w naszej Uczelni Centrum Analiz i Transferu Innowacji. Zostało ono utworzone  na potrzeby lokalnych przedsiębiorców w zakresie działalności zmierzającej do usprawnienia funkcjonowania w różnych obszarach, w szczególności opracowania i wdrażania rozwiązań posiadających walor innowacyjności.

Wyrażam przekonanie, że inicjatywa ta nie tylko pozytywnie wpłynie na rozwój więzi pomiędzy Uczelnią a otoczeniem gospodarczym, odpowiada również za szeroko pojęte upowszechnianie innowacyjności, transfer wiedzy ze środowiska naukowego do  gospodarki oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych na różnego typu projekty, zgodnie z potrzebami.

Centrum stanowi odrębną jednostkę organizacyjna Uczelni.

 

Prorektor Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

prof. nadz. dr hab. inż. Jacek Binda

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here