Zawartość Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej nr 3/2014, ISSN 2084-1809 (ang. The content of the Scientific Journal of the Bielsko Biala School of Finance and Law, 4/2014, ISSN 2084-1809) 

 Spis treści (ang.Table of Contents)
Jacek Binda − Unia bankowa – szanse czy ograniczenia dla sektora finansowego

Elżbieta Rak-Młynarska − Instytucjonalne wsparcie transgranicznego rynku pracy na przykładzie Eures-T Beskydy

Adam Żabka, Halina Łapińska - Budżet partycypacyjny a rozwój lokalny
Tarek Abo Saeid − Organizacja Narodów Zjednoczonych w walce z terroryzmem (ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska autorów arabskich)
Michał Chajda − Nabycie mienia samorządowego
Jana Firstová − Odbywanie kary przez skazane kobiety – matki z dziećmi. Doświadczenia republiki czeskiej. Zarys problematyki
 Adam Jakuszewicz − Teorie praw podstawowych i ich rola w wykładni konstytucji
Marta Kołodziejczyk − Sankcja w systemie Międzynarodowych Trybunałów Karnych
Alicja Maciejowska − Kształty suwerenności – wizja i rola państwa narodowego w czasach ponownoczesnych
Elżbieta A. Maj − Godność człowieka. Ujęcie prawno-filozoficzne
Jarosław Storczyński − Uwagi o poselskim projekcie ustawy z 2013 r. o powiecie metropolitalnym oraz prezydenckim projekcie ustawy z 2013 r. o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw
Marek Zieliński − Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 5 lutego 2013 w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
Marek Zbigniew Kulisz − Wyzwania procesu realiacji usługi bezpieczeństwa państwa
Kompletny Zeszyt Naukowy (ang. Full text)

Uczelnia Wyzsza Roku 2016

regal 

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here