Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law

In the menu on the left is a list of scientific articles published in the Journal, ranked by yearbooks. After selecting the year and clicking on the title, the list of articles of the given number will be open. Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law
Vol.22 No. 4 (2018)

Book cover

regal 

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony