"Witamy w Wirtualnej Bibliotece Nauki, którą otwieramy z myślą o wszystkich polskich uczelniach, instytutach naukowych, uczonych i studentach. Już teraz możemy zagwarantować powszechny bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie.

Wirtualna Biblioteka Nauki to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe."

"Wirtualna Biblioteka Nauki to prawdziwy przełom dla naszej nauki oraz ogromna szansa dla polskich uczonych i studentów."

prof. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  

Zasoby licencyjne dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju:

Wszystkie zasoby są dostępne w siedzibie WSFiP

 Elsevier

 Springer

 Wiley-Blackwell

 EBSCO

 Nature

 Science

 Web of Knowledge

 SCOPUS

 

 


Dostęp przez Internet studentom i pracownikom naukowym uczelni do specjalistycznej wiedzy ekonomiczno – finansowej zawartej w elektronicznych wersjach pism Wydawnictwa CPBiI (numery bieżące oraz wieloletnie archiwum). Pisma obejmują tematykę m.in.bankowość, finanse i administrację samorządową. Są to: „Miesięcznik Finansowy BANK”, miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, kwartalnik „Europejski Doradca Samorządowy”, kwartalnik „Finansowanie Nieruchomości”, kwartalnik „Kurier Finansowy”.

aleBank.pl

„Bankowość » Finanse » Samorząd: Wiedza on-line" - projekt organizowany przez Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich, zapewniający nauczycielom akademickim i studentom bezpłatny dostęp do elektronicznych wersji pism o bankowości, finansach i administracji samorządowej.

W "elekronicznej bibliotece" dostępne są:

 • Miesięcznik Finansowy "BANK",
 • miesięcznik "Nowoczesny Bank Spółdzielczy",
 • kwartalnik "Finansowanie Nieruchomości",
 • kwartalnik "Kurier Finansowy".
 • rocznik "Europejski Doradca Samorządowy".

Aby skorzystać z Programu i otzrymać dostęp do aktualnych i archiwalnych wydań wystarczy zarejestrować się na stronie aleBank.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.


MITOPENCOURSEWARE Massachusetts Institute of Technology - Strona zawiera bogaty zasób materiałów z wielu obszarów i dziedzin.

www.ocw.mit.edu/OcwWeb/web/courses/courses


Open Courseware Consortium - Baza szkół wyższych publikujących materiały edukacyjne na zasadzie wolnego dostępu.

www.ocwconsortium.org


The Economics Network - Strona www stanowi formę sieci ekonomicznej – The Economics Network - zawierającej wykazy publikacji, wydarzeń oraz inne zasoby z zakresu zagadnień ekonomicznych. Wspierana jest przez Uniwersytet w Bristolu, który otrzymuje dofinansowanie z Królewskiego Towarzystwa Gospodarczego (ang. The Royal Economic Society), Szkockiego Towarzystwa Ekonomicznego (ang. The Scottish Economic Society), Londyńskiej Szkoły Ekonomicznej i Nauk Politycznych (ang. The London School of Economics and Political Science) oraz Universytetu Exeter (ang. The University of Exeter).

economicsnetwork.ac.uk/books

 

The Higher Education Academy Economy Network - Strona internetowa zawierająca materiały edukacyjne z zakresu ekonomii.

 www.economicsnetwork.ac.uk/resources


Biz/ed - Strona zawierająca baz danych, symulacje, ćwiczenia, ważne terminy itp..

www.bized.co.uk/learn

 


JCR - Jest to interdyscyplinarna baza zwana dalej JCR, tworzona w Institiute for Scientific Information ISI (Philadelphia, USA). Stanowi podstawowe narzędzie w dokonywaniu oceny wartości merytorycznej czasopism i publikacji. Baza JCR występuje w wydaniu: Journal Citation Reports (JCR) Science Edition i Journal Citation Reports (JCR) Social Sciences Edition. Pierwsze z wydań uwzględnia ponad 6.000 tytułów czasopism naukowych indeksowanych przez ISI, pozwalając na ocenę czasopisma w oparciu o zawarte w bazie współczynniki, a głównie o wskaźnik IMPACT FACTOR (IF). Liczba ta wskazuje na ilość cytowań uzyskanych przez czasopismo w roku bieżącym dla artykułów opublikowanych w nim w ciągu dwóch poprzednich lat, podzielona przez ogólną liczbę artykułów zamieszczonych w tym samym czasopiśmie w tych samych dwóch latach.

conf proceedings citation index

CPCI - CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX.

conf proceedings citation index


Science Direct.

www.sciencedirect.com

 


 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Informacje prawne

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here