Biuro Karier i Zatrudnienia WSFiP zaprasza wszystkich absolwentów Uczelni studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich do udziału w badaniu losów zawodowych.

Poprzez badanie szukamy odpowiedzi na pytania:

 • Czy podejmujesz pracę zgodną profilem i poziomem Twojego wykształcenia?
 • Jak oceniasz przydatność wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów?
 • Czy ukończenie studiów wpłyneło na status zawodowy?

CELE BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW:

Celem projektu jest: 

 • Wypracowanie metodyki gromadzenia danych i badania sytuacji zawodowej absolwentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa 

Celem badania jest:

 • Określenie sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy

METODYKA BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW:

Badania Losów Absolwentów prowadzi Biuro Karier i Zatrudnienia

Badanie składa się z następujących etapów:

  • Badanie ankietowe – na ostatnim roku studiów – służące określeniu planów edukacyjnych i zawodowych
  • Badanie ankietowe – po 12 miesiacach od ukończenia studiów – służące określeniu sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy

Wszyscy absolwenci, którzy zechcą uczestniczyć w Badaniu Losów Zawodowych oraz uzupełnią Deklarację Członkowską Klubu Absolwenta zostaną wpisani do grona osób informowanych o bezpłatnych szkoleniach realizowanych przez WSFiP.

Monitoring losów zawodowych absolwentów prowadzony jest z chwilą wypełnienia Deklaracji Klubu, a następnie poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy z absolwentami.

Deklaracji Klubu Absolwenta - link

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here