Biuro Karier i Zatrudnienia WSFiP zaprasza wszystkich absolwentów Uczelni studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich do udziału w badaniu losów zawodowych.

Poprzez badanie szukamy odpowiedzi na pytania:

  • Czy podejmujesz pracę zgodną profilem i poziomem Twojego wykształcenia?
  • Jak oceniasz przydatność wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów?
  • Czy ukończenie studiów wpłyneło na status zawodowy?

CELE BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW:

Celem projektu jest: 

  • Wypracowanie metodyki gromadzenia danych i badania sytuacji zawodowej absolwentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa 

Celem badania jest:

  • Określenie sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy

METODYKA BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW:

Badania Losów Absolwentów prowadzi Biuro Karier i Zatrudnienia

Badanie składa się z następujących etapów:

    • Badanie ankietowe – na ostatnim roku studiów – służące określeniu planów edukacyjnych i zawodowych
    • Badanie ankietowe – po 12 miesiacach od ukończenia studiów – służące określeniu sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy

Wszyscy absolwenci, którzy zechcą uczestniczyć w Badaniu Losów Zawodowych oraz uzupełnią Deklarację Członkowską Klubu Absolwenta zostaną wpisani do grona osób informowanych o bezpłatnych szkoleniach realizowanych przez WSFiP.

Monitoring losów zawodowych absolwentów prowadzony jest z chwilą wypełnienia Deklaracji Klubu, a następnie poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy z absolwentami.

Deklaracji Klubu Absolwenta - link

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony