1. Do publikacji zostają przyjęte opracowania o tematyce związanej z finansami, rachunkowością, prawem, bezpieczeństwem wewnętrznym oraz informatyką.

2. Do redakcji zostają przyjęte wyłącznie niepublikowane wcześniej utwory.

3. Publikacja, aby mogła być dopuszczona do recenzji, powinna być zgodna z zasadami edytorskim obowiązującymi w wydawnictwach WSFiP /zasady są podane na stronie internetowej Scientific Journal/.

4. Każda publikacja podlega ocenie przez dwóch recenzentów spoza jednostki autora. Warunkiem opublikowania artykułu są dwie recenzje pozytywne.

5. Pisemne recenzje kończą się wnioskiem o: przyjęciu publikacji do druku, odrzuceniu publikacji, przyjęciu publikacji do druku po uwzględnieniu uwag recenzenta oraz przyjęciu publikacji do druku po uwzględnieniu uwag i ponownej akceptacji przez recenzenta.

6. Procedura recenzowania – z którą każdy autor winien się zapoznać – jest zgodna z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa i została szczegółowo opisana na stronie internetowej Scientific Journal.

regal 

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony