Bezpośrednią grupą docelową będą studenci wszystkich kierunków Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

Zadania projektowe skierowane będą odpowiednio do:

 • 364 studentów, w tym 152 kobiet (w tym 284 os. ze studiów stacjonarnych oraz 80 os. ze studiów niestacjonarnych, kształcący się na dwóch funkcjonujących w ramach Struktury Organizacyjnej Uczelni Wydziałach, tj. Wydziale Finansów i Technologii Informatycznych (80 os., w tym 56 K) oraz na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych (284 os., w tym 96 K). Działania projektowe skierowane są w przeważającej części do studentów studiów stacjonarnych, nieaktywnych zawodowo, którzy dopiero zamierzające wejść na rynek pracy.
 • 26 os. w ramach kadry dydaktycznej, w tym 15 kobiet
 • 16 os. w ramach kadry kierowniczej i administracyjnej, w tym 11 kobiet.

Udział kadry dydaktycznej oraz kierowniczej i administracyjnej podyktowany jest potrzebami ciągłego doskonalenia kompetencji pracowników zapewniającej wysoki poziom nauczania i organizacji zajęć.

Zatem łącznie w projekcie weźmie udział 400 os., w tym 176 kobiet.

Koordynator projektu

prof. nadzw. dr hab. Jacek Binda

tel. 33 829 72 12  

jbinda@wsfip.edu.pl


z-ca Koordynatora projektu

dr inż. Adam Żabka

tel. 33 829 72 32 

azabka@wsfip.edu.pl

Obsługa finansowa projektu

mgr Beata Kaniewska

tel. 33 829 72 16

bkaniewska@wsfip.edu.pl

godz. urzędowania:
pn-pt: 8.00-16.00

Uczelnia Wyzsza Roku 2016

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Informacje prawne

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here