Wydział Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej organizuje studia podyplomowe - SYNDYK, NADZORCA SĄDOWY ORAZ ZARZĄDCA MASY UPADŁOŚCI

 

Czas trwania studiów i organizacja zajęć

Studia podyplomowe rozpoczną się w listopadzie 2015 r. i potrwają dwa semestry w trybie niestacjonarnym. Zjazdy będą odbywały się soboty i niedziele w siedzibie Uczelni, tj. w Bielsku-Białej przy ul. Tańskiego 5, w godzinach 8-17.

Rekrutacja

Na studia może zostać przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów: jednolitych magisterskich oraz I i II stopnia dowolnego kierunku.

Adresaci studiów podyplomowych

Osoby wykonujące zawód syndyka oraz zamierzające wykonywać ten zawód, ale także inne osoby mające ukończone studia wyższe i pragnące poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu prawa i procedur upadłościowych.

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu w Ministerstwie Sprawiedliwości dla osób ubiegających się o licencję syndyka.

Program studiów podyplomowych

Korzyści:

Podczas zajęć uczestnikom zostanie przekazana wiedza dotycząca nowych zasad zawartych w prawie upadłościowym i naprawczym. Omówione zostaną m.in. przewidywane kierunki przebiegu postępowania upadłościowego w kontekście roli i obowiązków syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy. Przybliżone również zostaną nowe zasady przygotowania listy wierzytelności i planu podziału funduszu masy ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską. Omówione zagadnienia dotyczące nowego prawa upadłościowego pozwolą uczestnikom poznać rozszerzoną rolę syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy.

Kwalifikacje po ukończeniu studiów podyplomowych

Absolwent, po pozytywnym ukończeniu studiów otrzymuje Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o specjalności Syndyk, nadzorca sądowy oraz zarządca masy upadłości zgodne z wymogami MNiSW.

Brak wydarzeń
Styczeń 2020
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Uczelnia Wyzsza Roku 2016

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here