W dniu 8 maja 2015 r. na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Tajemnice w prawie”.

 

Celem Konferencji była wymiana poglądów na temat szeroko pojętych tajemnic obowiązujących w prawie polskim, tj. od tajemnic w zawodach prawniczych, prawie administracyjnym, prawie karnym, po tajemnicę lekarską, czy tajemnice wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych. Ważny elementem Konferencji było również wykazanie skutków naruszeń tajemnic dla jednostki, a nawet Państwa.

Konferencję otworzył JM Rektor WSFiP prof. Jan Ostoj witając w imieniu Uczelni uczestników Konferencji w tym m.in. prof. Stanisława Hoca z Uniwersytetu Opolskiego, prof. Helenę Żakowską-Henzler WSFiP INP PAN, prof. Leona Tyszkiewicza WSFiP, prof. Marka Kulisza, dr Jakuba Łukasiewicza Uniwersytet Rzeszowski, dr Michała Skwarzyńskiego Katolicki Uniwersytet Lubelski, płk dr Jerzego Nikołajewa Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie oraz pozostałych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa i Nauk Społecznych.

Wykład wprowadzający pt. „Karnoprawna ochrona informacji niejawnych” – wygłosił prof. Stanisław Hoc, Uniwersytet Opolski.

Podczas trzech paneli na konferencji zostały wygłoszone bądź przedstawione referaty Prof. Helena Żakowska - Henzler, WSFiP „Tajemnica przedsiębiorstwa jej istota i ochrona”; dr Beata Machay, WSFiP „Prawo jako magazyn tajemnic - charakterystyka historyczna” ; dr Jakub Łukasiewicz Uniwersytet Rzeszowski "Tajemnica danych identyfikujących rodziców biologicznych przysposobionego w perspektywie prawnoporównawczej"; płk dr Jerzy Nikołajew Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie; Centralny Zarząd Służby Więziennej "Tajemnica służbowa i zawodowa w Służbie Więziennej, ze szczególnym uwzględnieniem statusu kapelanów więziennych"; dr Marta Kołodziejczyk, WSFiP” Prawa człowieka vs bezpieczeństwo – wyzwania dla zasady jawności życia publicznego”; dr Bartłomiej Jochemczyk, WSFiP „Czyn nieuczciwej konkurencji dotyczący ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa” dr Elżbieta Maj, WSFiP„Tajemnica w postępowaniu administracyjnym”; dr Michał Chajda, WSFiP „Tajemnica notarialna”; dr Alicja Maciejowska, WSFiP "Tajemnica adwokacka - problematyka kontaktu z klientem w sprawach cywilnych"; dr Michał Skwarzyński, Katolicki Uniwersytet Lubelski „Tajemnica adwokacka jako przedmiot ochrony sumienia adwokata”; dr Lucjan Wroński, WSFiP „Tajemnica spowiedzi w późnej scholastyce”; mgr Jakub Jasiński, WSFiP „Tajemnica bankowa w postępowaniu przygotowawczym”. Po dyskusji nastąpiło podsumowanie i zamknięcie Konferencji przez prof. Leszka Wilka przewodniczącego Rady Programowej Konferencji.

Galeria zdjęć - kliknij

Brak wydarzeń
Wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Uczelnia Wyzsza Roku 2016

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here