Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej na temat: Bezpieczeństwo jako podstawowa determinanta rozwoju społeczności lokalnej w systemie ustrojowym RP – metodologia opisu i wyniki badań. Konferencja odbędzie się 16 kwietnia 2013 r. o g. 1000 w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej ul. Cz. Tańskiego 5.

ZAŁOŻENIA KONFERENCJI


Celem konferencji jest prezentacja poglądów i osiągnięć naukowych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu regionalnego i lokalnego jako dobra wspólnego. Takie założenie zmierza do wzbogacenia myśli teoretycznej i inspiracji naukowej praktycznymi problemami oraz doświadczeniem instytucji, służb i organów administracji wojewódzkiej i gminnej w zakresie bezpieczeństwa.


Funkcjonujemy w regionie Podbeskidzie i jednocześnie Euroregionie, który integruje sąsiedzkie społeczności trzech państw. Zatem celem tej międzynarodowej konferencji jest również umacnianie w naszym regionalnym otoczeniu rozwojowych wartości społecznych, gospodarczych i kształtowania dla tej rzeczywistości bezpiecznych uwarunkowań. Cele tej konferencji mieszczą się w nurcie naszej uczelnianej już wieloletniej współpracy, wymiany naukowej z partnerskimi uczelniami słowackimi i czeskimi.

 

TEMATYKA KONFERENCJI


Zakres problemowy konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 • Zagrożenia o charakterze społecznym, gospodarczym, industrialnym i czynnikami naturalnymi przestrzeni regionalnych, aglomeracji miejskich, obszarów rolniczych i leśnych, rekreacyjnych i turystycznych.
 • Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej i samorządowej – implikacje prawne, systemowe i praktyczne.
 • Centralne i samorządowe programy profilaktyczne i rozwojowe budujące system bezpieczeństwa lokalnego – problemy skutecznego zarządzania.
 • Identyfikacja i ocena wrażliwości kluczowych elementów infrastruktury krytycznej w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce.
 • Instytucje, służby i organy krajowe, wojewódzkie i lokalne w systemie ochrony bezpieczeństwa i porządku prawnego – rola i perspektywy przeobrażeń.
 • Implementacja wybranych koncepcji z dorobku nauk o zarządzaniu w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych

 

 

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI


Przewodniczący:


prof. dr hab. Mirosław Kwieciński – Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.


Członkowie:


prof. dr hab. Jerzy Ciemniewski – Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

prof. dr hab. Jacek Binda – Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

prof. dr hab. Bernard Wiśniewski – Wyższa Szkołą Policji w Szczytnie

prof. dr hab. Jerzy W. Wójcik – Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie

prof. dr hab. Dariusz Nawrot – Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

prof. dr Stefan Kočan – prorektor Akademii Korpusu Policji w Bratysławie

prof. dr hab. Andrzej Żebrowski – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

mjr dr Magdalena Ondicova – Akademia Korpusu Policji w Bratysławie

ppłk dr Jana Firstova – Akademia Policji w Pradze

dr hab. Jacek Dworzecki – Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

ks. dr Wiesław Greń- Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

dr Ryszard Bełdzikowski – Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

dr Janusz Okrzesik – Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

dr Robert Socha – Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

dr Jarosław Tomasiewicz – Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 • Koszt uczestnictwa – 200 zł (w ramach opłaty zapewniamy: materiały konferencyjne, serwis kawowy i obiadowy, certyfikat uczestnictwa, publikacje referatów w kwartalniku Zeszyty Naukowe WSFiP /4 pkt./ po uzyskaniu pozytywnych recenzji)
 • Istnieje możliwość opublikowania referatu bez uczestnictwa w konferencji.
  Opłata wynosi również 200 zł.
 • Wpłat należy dokonywać na konto: Bank PEKAO S.A. 28 1240 4142 1111 0000 4823 0360 z dopiskiem: konferencja bezpieczeństwo

Wpłacona należność w przypadku nieobecności nie podlega zwrotowi

 

TERMINY

 

 • Termin zgłoszeń uczestnictwa – do 9 kwietnia 2013 r.
 • Termin dokonania wpłaty – do 9 kwietnia 2013 r.
 • Termin nadsyłania referatów – do 9 kwietnia 2013 r.
 • Opracowania należy przesłać na adres: mtlalka@wsfip.edu.pl

 

KONTAKT


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
Ul. Cz. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała

mgr Aneta Tolasz
tel. 33 829 72 19
atolasz@wsfip.edu.pl

Sprawy organizacyjne
dr Ryszard Bełdzikowski
rbeldzikowski@wsfip.edu.pl
tel. 501 773 548

dr Mirosław Wrobel
mwrobel@wsfip.edu.pl
tel. 33 829 72 37

 

Do pobrania:

 

 

Sierpień 2019
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Uczelnia Wyzsza Roku 2016

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here