Od roku akademickiego 2020/2021 ruszył w WSFiP duży projekt adresowany do studentów i pracowników Uczelni.

Od stycznia br. Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej rozpoczyna projekt pn. "Kompleksowy program dostępności WSFiP w Bielsku-Białej" realizowany w ramach III. Osi priorytetowej - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności WSFiP i jej oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez:

  • wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni,
  • zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej na Uczelni,
  • wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań na Uczelni,
  • opracowanie i wdrożenie procedur na Uczelni mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię,
  • wdrożenie form dostosowania procesu kształcenia dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami,
  • realizację szkoleń z zakresu niepełnosprawności wśród pracowników Uczelni prowadzących do wzrostu świadomości i kompetencji u 90% pracowników spośród 40 osób (20 K, 20 M), w okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2023 r. 

Jednym z zadań projektowych będzie rozbudowa istniejącej infrastruktury dydaktycznej i jej wyposażenia w nowoczesne elektroniczne pomoce dydaktyczne, m.in. aule Uczelni, które wyposażone zostaną w nowoczesne systemy audio-wizualne, systemy nagłośnienia, projektory i tablice multimedialne; rozbudowany zostanie system biblioteczny w Uczelni, wdrożone zostaną platformy edukacyjne i językowe (szczególnie pomocne w okresie pandemii), rozbudowane zostanie boisko itp. 

Tym samym dla studentów i pracowników Uczelni stworzone zostaną lepsze warunki do pracy dydaktycznej i naukowej. 

Pierwsze działania projektowe już się rozpoczęły. Zapraszamy do śledzenia wydarzeń projektowych na stronie uczelni.

 

Brak wydarzeń
Marzec 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony