Jest mi niezmiernie miło Państwa poinformować, że decyzją pana Jarosława Klimaszewskiego - Prezydenta Miasta Bielska-Białej, zostałem zaproszony do prac w Radzie Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej.

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej, złożona jest z przedsiębiorców z terenu Miasta, przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się przedsiębiorczością i rynkiem pracy z terenu Miasta, przedstawicieli uczelni wyższych w Bielsku-Białej.

Do zadań Rady należy wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Mieście, a w szczególności: opiniowanie projektów dokumentów dotyczących polityki gospodarczej Miasta, aktywizacja gospodarcza Miasta poprzez wspieranie inicjatyw, projektów i rozwiązań w zakresie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie działań służących rozwojowi współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a szkołami zawodowymi i średnimi w Mieście oraz przedstawianie stanowisk, opinii, uwag i wniosków oraz konsultowanie innych spraw zgłoszonych przez Prezydenta, członków Rady oraz inne organizacje środowiska gospodarczego i otoczenia biznesu.

Udział w pracach Rady to z jednej strony zaszczyt i wyróżnienie, ale z drugiej strony wielka odpowiedzialność, której wyrazem jest dalszy dynamiczny rozwój naszego pięknego Miasta.

Dziękując za możliwość udziału w pracach Rady, deklaruję swoje zaangażowanie jak również aktywne wsparcie Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w działaniach Miasta na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Mieście.

Z wyrazami szacunku,

Dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP

Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

Grudzień 2020
P W Ś C Pt S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony