Jest mi niezmiernie miło Państwa poinformować, że decyzją pana Jarosława Klimaszewskiego - Prezydenta Miasta Bielska-Białej, zostałem zaproszony do prac w Radzie Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej.

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej, złożona jest z przedsiębiorców z terenu Miasta, przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się przedsiębiorczością i rynkiem pracy z terenu Miasta, przedstawicieli uczelni wyższych w Bielsku-Białej.

Do zadań Rady należy wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Mieście, a w szczególności: opiniowanie projektów dokumentów dotyczących polityki gospodarczej Miasta, aktywizacja gospodarcza Miasta poprzez wspieranie inicjatyw, projektów i rozwiązań w zakresie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie działań służących rozwojowi współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a szkołami zawodowymi i średnimi w Mieście oraz przedstawianie stanowisk, opinii, uwag i wniosków oraz konsultowanie innych spraw zgłoszonych przez Prezydenta, członków Rady oraz inne organizacje środowiska gospodarczego i otoczenia biznesu.

Udział w pracach Rady to z jednej strony zaszczyt i wyróżnienie, ale z drugiej strony wielka odpowiedzialność, której wyrazem jest dalszy dynamiczny rozwój naszego pięknego Miasta.

Dziękując za możliwość udziału w pracach Rady, deklaruję swoje zaangażowanie jak również aktywne wsparcie Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w działaniach Miasta na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Mieście.

Z wyrazami szacunku,

Dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP

Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

Brak wydarzeń
Luty 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony