W dniu 8 października w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej odbyła się uroczysta Inauguracja Roku akademickiego 2020/2021. Tegoroczna Inauguracja, z wielu względów, miała inny niż zwykle przebieg.

Ze względów bezpieczeństwa Inauguracja miała formę hybrydową. W siedzibie Uczelni obecni były władze Uczelni, przedstawiciele pracowników etatowych, przedstawiciele studentów oraz zaproszeni Goście, wśród których obecnie urzędujący Prezydent Miasta Bielsko-Biała Jarosław Klimaszewski oraz Jego poprzednik na urzędzie Pan Jacek Krywult, obecnie v-ce Przewodniczący Rady Miasta Bielsko-Biała. Pozostali uczestnicy uroczystości byli obecni zdalnie wykorzystując narzędzia komunikacji cyfrowej.

Wykład Inauguracyjny „Ekonomia i polityka gospodarcza w obliczu nowych wyzwań” wygłosił prof. dr hab. Jerzy Osiatyński, który łączył się z Uczelnią w sposób zdalny. Profesor we wstępie podkreślił wieloletnie więzi z Uczelnią, nieoceniony wkład w jej powstanie i funkcjonowanie Dyrektor Generalnej Uczelni, Pani mgr Szarloty Bindy oraz przypomniał wszystkim, że jest to już trzeci wykład Inauguracyjny w naszej Uczelni, który ma zaszczyt wygłosić, co uznaje za wielkie wyróżnienie. Całość wykładu Pana Profesora zostanie wkrótce opublikowana, po uzyskaniu zgody i autoryzacji tekstu.

Do Uczelni wpłynęły też Listy z okazji Jubileuszowej Inauguracji od Mirosławy Nikiel, posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz od Pana Andrzeja Płonki, Starosty Bielskiego.

Immatrykulację studentów przeprowadziła Prorektor Uczelni, w której studenci złożyli ślubowanie. Nie zabrakło wzruszeń. Podczas tegorocznej Jubileuszowej Inauguracji zostały przyznane przez władze Uczelni i wręczone nagrody i podziękowania pracownikom WSFiP za wieloletnią pracę i zaangażowanie na rzecz Uczelni.

Ponadto najlepsi studenci otrzymali nagrody z rąk Prezydenta Miasta Bielsko-Biała, Pana Jarosława Klimaszewskiego. Nagrody ufundował sam Pan Prezydent. Przedstawicielka Samorządu studentów powitała wszystkich niezwykle ciepło i serdecznie, w sposób szczególnie zwracając się do studentów pierwszych lat studiów.

Tegoroczna Inauguracja Roku akademickiego 2020/2021 był też „inauguracją” nowych władz uczelni. Bowiem dotychczasowy Rektor Uczelni dr hab. prof. WSFiP Jan Ostoj, który piastował tę funkcję od roku akademickiego1999/2000, ukończył kadencję i w Jego miejsce został powołany na tę funkcję, dotychczasowy Prorektor Uczelni, dr hab. inż. prof. WSFiP Jacek Binda. Profesor Jan Ostoj pozostaje w naszej Uczelni nadal na stanowisku Profesora. Kilka dni wcześniej odbyło się uroczyste podziękowanie Panu Profesorowi Janowi Ostoj za wieloletnią działalność kierowniczą w Uczelni. Na stanowisko Prorektora Uczelni została powołana dr Rak Młynarska, dotychczasowa dziekan Wydziału Finansów i Technologii Informatycznych. Z kolei dziekanem wcześniej wymienionego Wydziału został prodziekan dr Adam Żabka. Na stanowisku dziekana Wydziału Prawa i Nauk Społecznych pozostał dr Jarosław Storczyński, natomiast mgr Mariusz Kuliński został mianowany prodziekanem ds. rozwoju kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Dr Jolanta Pochopień pozostała na stanowisku prodziekana do spraw studenckich.

Niezmiennie od samego początku istnienia Uczelni, Dyrektor Generalną jest mgr Szarlota Binda, pomysłodawca, inicjator i założyciel Stowarzyszenia Inicjatyw Oświatowych w Bielsku-Białej.

Na zakończenie wybrzmiały równie radośnie jak zawsze słowa Gaudeamus igitur…

Wszystkim życzymy udanego Nowego Roku akademickiego 2020/2021

Brak wydarzeń
Luty 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony