Szanowni Państwo,

z uwagi na trwającą pandemię spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 i obowiązujące w Polsce rygorystyczne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie sposobu prowadzenia zajęć kontaktowych, część zajęć w nadchodzącym semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prowadzona będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Aby zapewnić nowo przyjętym studentom, choć w części poznanie środowiska akademickiego oraz klimatu studiowania na Uczelni, w tym wzajemną integrację, na każdym kierunku studiów część zajęć będzie prowadzona w formie kontaktowej, nawet jeżeli wszystkie moduły zajęć można zrealizować z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ostateczna decyzja co do sposobu prowadzenia zajęć uwarunkowana będzie bieżącym zagrożeniem epidemicznym w Polsce.

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021 przeprowadzone zostaną szkolenia online dla studentów pierwszego roku z zakresu obowiązujących zasad bezpieczeństwa. W świetle obecnej wiedzy o zagrożeniu epidemicznym oznacza to, że:

 1. dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków i stopni zajęcia adaptacyjne odbędą się w formie stacjonarnej na Uczelni wg. harmonogramów podanych do wiadomości studentom, natomiast wykłady, lektoraty oraz laboratoria komputerowe realizowane będą w sposób zdalny – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jednocześnie odwołuje się zajęcia wychowania fizycznego (dot. studiów stacjonarnych),
 2. zajęcia dydaktyczne (wykłady, lektoraty oraz laboratoria komputerowe) dla studentów pozostałych roczników wszystkich kierunków i stopni realizowane będą w sposób zdalny – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 3. Uczelnia dopuszcza prowadzenie zajęć w formie kontaktowej, których przeprowadzenie w trybie zdalnym jest nieefektywne lub niemożliwe: laboratoriów, ćwiczeń terenowych, praktyk i warsztatów (np. dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – specjalność kryminalistyka); jednakże w terminach i w warunkach minimalizujących dopuszczalne ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, wg. odrębnych harmonogramów podanych do wiadomości studentom,
 4. zaliczenia przeprowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, natomiast o formie przeprowadzenia egzaminów zadecyduje bieżąca sytuacja epidemiczna związana z ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Harmonogram sesji egzaminacyjnej podany zostanie do wiadomości studentów zgodnie z regulaminem studiów,
 5. Uczelnia w ramach współpracy z Samorządem studenckim udzieli wsparcia Samorządowi w zakresie organizowanych przez niego szkoleń nt. praw i obowiązków studenta, o których mowa w art. 84 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 6. Transmisja Inauguracji nowego roku akademickiego odbędzie się 8 października o godzinie 11.00.

Zaplanowane w Uczelni zajęcia dydaktyczne, realizowane będą zgodnie z harmonogramem roku akademickiego i uwzględniać będą obowiązujący stan prawny i panujące w kraju warunki epidemiczne, w tym wymagania dotyczące szczególnej ochrony grup wysokiego ryzyka wśród pracowników i studentów uczelni (wiek i schorzenia współistniejące). Zarówno dla pracowników, jak i studentów przewidziano możliwość pracy i studiowania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Z wyrazami szacunku
prof. nadzw. dr hab inż. Jacek Binda
/Prorektor/

Grudzień 2020
P W Ś C Pt S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony