Szanowni Państwo,

z uwagi na trwającą pandemię spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 i obowiązujące w Polsce rygorystyczne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie sposobu prowadzenia zajęć kontaktowych, część zajęć w nadchodzącym semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prowadzona będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Aby zapewnić nowo przyjętym studentom, choć w części poznanie środowiska akademickiego oraz klimatu studiowania na Uczelni, w tym wzajemną integrację, na każdym kierunku studiów część zajęć będzie prowadzona w formie kontaktowej, nawet jeżeli wszystkie moduły zajęć można zrealizować z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ostateczna decyzja co do sposobu prowadzenia zajęć uwarunkowana będzie bieżącym zagrożeniem epidemicznym w Polsce.

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021 przeprowadzone zostaną szkolenia online dla studentów pierwszego roku z zakresu obowiązujących zasad bezpieczeństwa. W świetle obecnej wiedzy o zagrożeniu epidemicznym oznacza to, że:

  1. dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków i stopni zajęcia adaptacyjne odbędą się w formie stacjonarnej na Uczelni wg. harmonogramów podanych do wiadomości studentom, natomiast wykłady, lektoraty oraz laboratoria komputerowe realizowane będą w sposób zdalny – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jednocześnie odwołuje się zajęcia wychowania fizycznego (dot. studiów stacjonarnych),
  2. zajęcia dydaktyczne (wykłady, lektoraty oraz laboratoria komputerowe) dla studentów pozostałych roczników wszystkich kierunków i stopni realizowane będą w sposób zdalny – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  3. Uczelnia dopuszcza prowadzenie zajęć w formie kontaktowej, których przeprowadzenie w trybie zdalnym jest nieefektywne lub niemożliwe: laboratoriów, ćwiczeń terenowych, praktyk i warsztatów (np. dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – specjalność kryminalistyka); jednakże w terminach i w warunkach minimalizujących dopuszczalne ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, wg. odrębnych harmonogramów podanych do wiadomości studentom,
  4. zaliczenia przeprowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, natomiast o formie przeprowadzenia egzaminów zadecyduje bieżąca sytuacja epidemiczna związana z ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Harmonogram sesji egzaminacyjnej podany zostanie do wiadomości studentów zgodnie z regulaminem studiów,
  5. Uczelnia w ramach współpracy z Samorządem studenckim udzieli wsparcia Samorządowi w zakresie organizowanych przez niego szkoleń nt. praw i obowiązków studenta, o których mowa w art. 84 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  6. Transmisja Inauguracji nowego roku akademickiego odbędzie się 8 października o godzinie 11.00.

Zaplanowane w Uczelni zajęcia dydaktyczne, realizowane będą zgodnie z harmonogramem roku akademickiego i uwzględniać będą obowiązujący stan prawny i panujące w kraju warunki epidemiczne, w tym wymagania dotyczące szczególnej ochrony grup wysokiego ryzyka wśród pracowników i studentów uczelni (wiek i schorzenia współistniejące). Zarówno dla pracowników, jak i studentów przewidziano możliwość pracy i studiowania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Z wyrazami szacunku
prof. nadzw. dr hab inż. Jacek Binda
/Prorektor/

Brak wydarzeń
Luty 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony