Na kierunku Administracja kształci się kadry zarządzające różnymi obszarami życia społecznego i gospodarczego. Jest to jeden z najbardziej uniwersalnych kierunków studiów dający niezwykle szerokie możliwości kariery zawodowej na różnych szczeblach zarządzania w administracji rządowej i samorządowej, w gospodarce, organach wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwa, oświaty, zdrowia publicznego, itp.

Różnorodne organy, instytucje, urzędy, firmy i korporacje działające w tych i wielu innych obszarach współczesnego życia nieustannie poszukują specjalistów od administrowania funkcjonowaniem swoich często złożonych struktur, niezależnie od tego, czy jest to urząd gminy, czy Kancelaria Rady Ministrów, urząd skarbowy, komenda policji, jednostka wojskowa, szpital, port, bank, przedsiębiorstwo, czy jakakolwiek inna organizacja.

Absolwentom administracji z reguły oferowane jest stabilne zatrudnienie, szerokie możliwości awansu oraz uzyskiwania atrakcyjnych wynagrodzeń. Wykształcenie administracyjne preferowane jest w procedurach naboru na stanowiska urzędnicze w wyżej wymienionych instytucjach. Dlatego też kierunek Administracja niezmiennie cieszy się zainteresowaniem, podobnie jak kierunek Prawo. Oba te kierunki studiów są też ze sobą ściśle powiązane i z reguły funkcjonują razem w ramach jednego wydziału uczelni wyższej noszącego przeważnie nazwę; „Wydział Prawa i Administracji”.

Ten sam zestaw podstawowych przedmiotów i ta sama kadra naukowo-dydaktyczna na obu tych kierunkach uzasadnia tezę o ich „spokrewnieniu”, z tym, że w nauczaniu tych samych przedmiotów na obu kierunkach inaczej rozłożone są akcenty, albowiem Prawo zasadniczo przygotowuje do rozstrzygania i udziału w rozstrzyganiu spornych spraw sądowych, natomiast Administracja – do posługiwania się prawem w procesach zarządzania i kierowania różnorodnymi obszarami funkcjonowania państwa, społeczeństwa i gospodarki. Stąd też absolwent Administracji otrzymuje wiedzę prawniczą nieco może mniej szczegółową, za to ukierunkowaną na specjalizację, jaką wybiera i uzupełnioną elementami ekonomii, organizacji i zarządzania, co jest niezbędne dla współczesnego menedżera czy urzędnika.

Istotna różnica jest też w strukturze studiów – podczas gdy studia prawnicze są wyłącznie jednolite pięcioletnie, to studia administracyjne są dwustopniowe – 3-letnie licencjackie, a następnie 2-letnie magisterskie. Tym niemniej, niektórzy studenci Administracji decydują się równolegle studiować Prawo (co jest ułatwione z uwagi na podobieństwo tych kierunków) i odwrotnie – studenci Prawa rozszerzają i uzupełniają swoją wiedzę na kierunku Administracja, co daje im szersze możliwości kariery zawodowej i dostępu do atrakcyjnych stanowisk i funkcji w szeroko rozumianej administracji.

Brak wydarzeń
Marzec 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony