Dlaczego warto studiować prawo? – rozmowa z prof. dr hab. Leszkiem Ogiegło, wykładowcą na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych WSFiP w Bielsku-Białej.

Czy warto studiować Prawo? (red)

Niedawno zapytano mnie czy warto studiować prawo. Bez namysłu odpowiedziałem, że oczywiście warto. Wówczas uszczegółowiono pytanie i zapytano: dlaczego? To mnie zastanowiło. Zrozumiałem, że studia prawnicze i kariera w zawodzie prawniczym nie dla każdego jest czymś równie oczywistym jak było to dla mnie. Od lat szkolnych interesowałem się prawem i podziwiałem wielkich, polskich prawników. Słuchałem ich opowiadań o prawie, o toczących się sporach sądowych. W gronie prawników, których dane mi było słuchać i podziwiać byli zarówno sędziowie, adwokaci, prokuratorzy, jak i profesorowie prawa. Miałem dużo szczęścia, że spotkałem na swojej drodze prawników, którzy odnosili swoje prawnicze sukcesy jeszcze przed II wojną światową i wywodzili się z różnych uniwersytetów i różnych systemów prawnych. Byli to ludzie prawi, odważni, wszechstronnie wykształceni oraz mający ogromne doświadczenie życiowe i zawodowe. Moim marzeniem stało się, aby pójść w ich ślady. Dzięki tym wspaniałym ludziom dostrzegłem w naukach prawnych własną drogę do poznania wielu aspektów otaczającej nas rzeczywistości. Drogę do poznania zawiłości w relacjach społecznych, do tajemnic funkcjonowania państwa jako specyficznej organizacji społeczeństwa. Czas studiów i moja późniejsza droga zawodowa potwierdziły trafność dokonanego wyboru.

W takim razie dlaczego warto studiować Prawo ? (red)

Na pytanie: dlaczego warto studiować prawo, dla kogoś innego, wychowanego w innych warunkach i w innym otoczeniu, wybór studiów prawniczych wcale nie musi być tak oczywisty. Nie każdy wywodzi się ze środowiska prawniczego lub jest z tym środowiskiem związany. Z kolei problematyka prawna nie jest objęta programami nauczania szkolnego i w konsekwencji wyobrażenie o studiach prawniczych jest dalece niewystarczające aby wyrobić sobie własne zdanie na temat wyboru studiów prawniczych jako drogi prowadzącej do wymarzonego zawodu i interesującego życia. Przede wszystkim należy uświadomić sobie, że studia prawnicze na poziomie uniwersyteckim otwierają przed ich absolwentami kolejne szerokie pole wyboru dla samorealizacji w ramach bardzo wielu aktywności zawodowych.

Przed magistrem prawa stoją otwarte drzwi zarówno do tradycyjnych zawodów prawniczych, takich jak: sędzia, adwokat, radca prawny, notariusz, prokurator, jak i innych, np. związanych z administracją rządową i samorządową, instytucjami kontroli, pracą w dyplomacji i organizacjach międzynarodowych, pracą w mediach. Po prostu, studia prawnicze są tym kierunkiem kształcenia, który przygotowuje kadry dla wielu profesji i czyni to w sposób możliwie wszechstronny. Studia prawnicze nie ograniczają się bowiem do poznawania tekstu obowiązujących w kraju przepisów (jak to sobie niektórzy wyobrażają), ale mają przygotować młodych ludzi w zakresie umiejętności poruszania się w świecie stale zmieniającego się prawa i coraz bardziej skomplikowanych relacji społecznych. Uczą rozwiązywania ludzkich problemów w duchu poszanowania prawa i z respektem dla panujących obyczajów. Kształtują umiejętność obiektywnego podejścia do rozwiązywanych problemów. Wyrabiają zdolność logicznego myślenia i stosowania naukowych metod wykładni. Ćwiczą w precyzyjnym wypowiadaniu się oraz w jasnym formułowaniu myśli w wypowiedziach pisemnych. Uczą zasad prowadzenia owocnej dyskusji.

Obszar poznania na studiach prawniczych obejmuje nie tylko normy obowiązującego prawa, ale również historyczny, prawnoporównawczy (komparatystyczny) i międzynarodowy aspekt prawa. Studenci poznają obok ustroju Polski, również ustroje państw obcych. Ostateczny sprawdzian nabytych w czasie studiów wiedzy i umiejętności stanowi przygotowywana na seminariach praca magisterska i egzamin magisterski. Absolwent studiów prawniczych łączy w sobie określoną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Na rynku pracy zawsze istniał i będzie istniał w przyszłości popyt na tego rodzaju wykształcenie. Współczesne wyzwania cywilizacyjne wymagają, aby w rozwiązywaniu problemów nie zabrakło udziału dobrze wykształconych i światłych prawników. I dlatego warto studiować prawo.

A dlaczego warto studiować prawo właśnie WSFiP? (red)

Z wielu powodów. Przede wszystkim zasoby Uczelni to:

• wykładowcy łączący dydaktykę z praktyką

• praktyki studenckie, kontakt z wymiarem sprawiedliwości już podczas studiów,

• wysoka zdawalność egzaminów na aplikacje prawnicze,

• możliwość przygotowania do egzaminów na certyfikaty językowe,

• możliwość udziału w programach wymiany studenckiej, w tym zagranicznej,

• aspekty organizacyjne wynikające z mniejszej liczby studentów – łatwy dostęp do wykładowców, komfort pracy w mniejszych grupach, indywidualne podejście do studenta, dogodne harmonogramy zajęć (brak tzw. "okienek", niektóre dni w tygodniu wolne od zajęć), brak kolejek do dziekanatu czy problemów związanych z zapisaniem się na określone zajęcia,

• aspekty finansowe (mniejsze koszty studiów w pobliżu miejsca zamieszkania, możliwość łączenia studiów z pracą),

• przyjazna uczelnia uwzględniająca postulaty studentów,

• nacisk na łatwy kontakt studentów z uczelnią (konsultacje dot. aplikacji, wyboru praktyk, kontynuacji nauki na studiach doktoranckich itp.),

• nowoczesny, komfortowy budynek z kompleksowym zapleczem (dostęp do internetu, biblioteka, ogród, parking, bufet) – wszystkie zajęcia w jednym miejscu, brak konieczności przemieszczania się pomiędzy różnymi punktami.

Brak wydarzeń
Luty 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony