Wyższa Szkoła Finansów i Prawa stawia sobie za cel kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny finansów i rachunkowości, gotowych podjąć odpowiedzialne zadania z zakresu Finansów i rachunkowości w sektorze publicznym i prywatnym.

Absolwenci studiów I stopnia kierunku Finanse i rachunkowość w zależności od specjalności znajdą zatrudnienie w urzędach publicznych, bankach, zakładach ubezpieczeniowych, biurach rachunkowych, finansowych centrach rozliczeniowych oraz innych instytucjach finansowych. Koncepcja studiów uwzględnia postulat elastyczności, zapewniając studentom dostosowywania profilu kształcenia do klarującej się w trakcie studiów wizji przyszłego, wykonywanego zawodu.

Po trzech latach studiów – absolwenci nabywają kwalifikacje I stopnia i uzyskują tytuł zawodowy „licencjat”. Kwalifikacje absolwentów są rezultatem procesu dydaktycznego, ukierunkowanego na osiągnięcie określonych przez Uczelnię efektów kształcenia właściwych dla kierunku finanse i rachunkowość wewnętrzne umiejscowionego w obszarze nauk społecznych. Dzięki studiom I stopnia ich absolwenci nabywają nowe kwalifikacje obszarze: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Absolwent studiów I stopnia będzie posiadał wiedzę i umiejętności w szczególności z zakresu: rachunkowości, na poziomie umożliwiającym udział we wspieraniu procesów rachunkowości, zgodnie z wymogami I stopnia certyfikacji Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, tj. kandydata na księgowego, która umożliwiać mu będzie wykonywanie prostych czynności księgowych.

Studia II stopnia rozszerzają wiedzę z zakresu rachunkowości.

Absolwent studiów II stopnia zdobędzie wiedzę i umiejętności umożliwiające m.in. obsługę procesów księgowych na poziomie zgodnym z II stopniem Certyfikacji Zawodowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, tj. jako samodzielny księgowy. Studenci studiów II stopnia mają również możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu rewizji finansowej, dające podwaliny do uzyskania uprawnień biegłego rewidenta.

Proces dydaktyczny na kierunku Finanse i Rachunkowość obejmuje również praktyczne zastosowanie rachunkowości podczas pracy z programami finansowo-księgowymi. Program praktyk realizowany jest między innymi we współpracy z biurami rachunkowymi tak, aby przygotować studentów do płynnego wejścia na rynek pracy i zdobycia umiejętności oczekiwanych przez pracodawców.

Serdecznie zapraszamy na Kierunek Finanse i rachunkowość!

Trwa rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Zapraszamy!

Brak wydarzeń
Luty 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony