Wykształcenie, choćby zdobyte na największych uniwersytetach świata, jeśli nie przełoży się na konkretne efekty w życiu absolwenta, pozostawi po sobie rozczarowanie i pustkę a z czasem gdzieś zarzucony i zakurzony w szufladzie dyplom. Jednak nie musi tak być!

W naszej uczelni, decyzją Senatu od 2012 roku, został wprowadzony do programu nauczania obowiązkowy przedmiot: Kariera zawodowa i komunikacja z rynkiem. Przedmiot ten jest ściśle powiązany z utworzonym w uczelni Konwentem pracodawców, czyli ciałem złożonym z przedstawicieli instytucji, firm i pracodawców, którzy swoją radą i doświadczeniem a także wyrażanymi oczekiwaniami maja realny wpływ na wykształcenie przyszłego magistra. Ponadto utworzony Klub absolwenta oraz Biuro Karier i zatrudnienia wraz ze wspomnianym przedmiotem Kariery zawodowej i komunikacji z rynkiem tworzą jedną całość i w dużej mierze pomagają studentowi w znalezieniu praktyk, a po uzyskaniu wyższego wykształcenia wielu z nich poprzez uzyskane kontakty a przede wszystkimi rzetelne wykształcenie zostało zatrudnionych z miejscach, w których praktykowali lub podobnych.

Od wprowadzenia tej jakże pożytecznej inicjatywy i przedmiotu Kariera zawodowa i komunikacja z rynkiem do programu nauczania, w siedzibie naszej uczelni odbyło się szereg ciekawych wykładów i spotkań, którym przyświecał jeden podstawowy cel: pomoc studentowi w przyszłym odnalezieniu się na rynku pracy i spełnieniu się swych aspiracji zawodowych i osobistych.

I tak np. wpierw uczelnia zatroszczyła się, aby młodość nie zaprowadziła studenta na manowce, stąd odbyło się spotkanie, które miało przestrzec wszystkich przed nierozważnymi krokami, które mogłyby zniszczyć przyszłą karierę. I tak odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Studenci wysłuchali wykładów: Pozakarne konsekwencje popełniania przestępstw, Zagrożenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem Internet oraz Kariera zawodowa jak szybko i nieodwracalne można ją złamać.

policja stankiewicz

Spotkanie z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej Asp. Krzysztofem Stankiewiczem.

Kolejne spotkania były organizowane z doradcami zawodowymi: z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach filia w Bielsku-Białej, z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej, z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej Ochotnicze Hufce Pracy o tematyce m.in. rynku pracy, szanse zatrudnienia, kompetencji pracowników.

Ponadto uczelnia zorganizowała spotkanie z Dyrektor działu HR firmy Masters Makers; spotkanie miało charakter informacyjno-rekrutacyjne, omówienie zasad działania firmy head hunterskiej.

Odbyły się też wykłady pracowników naukowo-dydaktycznych naszej uczelni, np. wykład pt. Regulacje prawne dotyczące rynku finansowego według Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz spotkanie studentów z Panią Dziekan Wydziału Finansów i Technologii Informatycznych, która omówiła raport z ankietyzacji studentów przez Biuro Karier i Zatrudnienia oraz raport z preferowanych kompetencji przyszłych pracowników przez potencjalnych pracodawców. Ciekawy warsztat dla studentów prawa poprowadził, pracownik naszej uczelni /informatyk/ na temat Wybranych problemów bezpieczeństwa usług internetowych w dziedzinie prawa.

Na uwagę zasługuje nawiązanie współpracy z Działem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej mBanku w zakresie przeprowadzenia wstępnej selekcji kandydatów i skierowania grupy 15 studentów na bezpłatne szkolenie Arkana rynków finansowych.

Z myślą o otwarciu możliwości w znalezieniu pracy poza krajem i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów uczelnia zorganizowała spotkanie z przedstawicielami organizacji studenckiej AIESEC w celu promocji zagranicznych wolontariatów oraz praktyk.

Wymienione – choć nie wszystkie inicjatywy uczelni – spotkania i wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem a co najważniejsze już przynoszą wymierne efekty w życiu niektórych uczestników i naszych studentów.

Troska o studenta, jego rzetelne wykształcenie i przyszłość od zawsze była priorytetem w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej i stanowi swoistego rodzaju wizytówkę naszej uczelni. Uczelnia nasza jest ośrodkiem naukowo-dydaktycznym stale i dynamicznie się rozwijający i wciąż „poszukującym” nowych, atrakcyjnych form przekazu myśli naukowej, ale i kreowania przyszłości studentów.

Warto więc zapoznać się z ofertą dydaktyczną naszej placówki i związać się na kilka najbliższych lat z Nami, by stać się bardziej wykształconym mądrzejszym i zadowolonym.

Spotkanie studentów z Prezesem Firmy DSA Investment Kamilem Krążek.

Zapraszamy !

Brak wydarzeń
Styczeń 2020
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Uczelnia Wyzsza Roku 2016

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here