Dyplomy Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Królestwa Jordanii.

W 2019 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki, Królestwa Jordanii rozpoczęło uznawanie dyplomów wydawanych przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Pomocnym okazał się udział Uczelni w międzynarodowych konsorcjach akademickich, które realizowały projekty na rzecz doskonalenia jakości kształcenia i badań. Członkami konsorcjów było 10 czołowych uniwersytetów europejskich m.in. z Belgii, Republiki Czech, Francji, Niemiec, Polski – Wyższa Szkoła Finansów i Prawa, Portugalii, Szwecji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii oraz z państw Bliskiego Wschodu, m.in. Palestyny, Libii, Syrii i Jordanii. Celem podejmowanych przez konsorcjum działań było stworzenie warunków rozwoju dla utalentowanych studentów i pracowników naukowych a także promocja badań naukowych i poprawa widoczności sieci uczelni wyższych na Bliskim Wschodzie.

Stworzone przez konsorcjum mechanizmy mobilności i współpracy (dot. projektów PEACE II oraz MARHABA) już przynoszą efekty mnożnikowe w sferze edukacyjnej, społecznej i gospodarczej, prowadząc do opracowywania polityk i strategii na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Wzmocniona współpraca między instytucjami UE i Bliskiego Wschodu pozwoli również na skuteczną wymianę najlepszych praktyk a także na przekazywanie wiedzy na temat mechanizmów uznawania i zapewniania jakości kształcenia.

Uczelnia prowadzi dalsze starania o uznanie jej dyplomów na arenie międzynarodowej.

Szczegóły

Brak wydarzeń
Luty 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony