W dniu 18 maja 2017 r., w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej odbyła się kolejna edycja międzynarodowej konferencji naukowej pt.: Gospodarka narodowa wobec współczesnych procesów społeczno-gospodarczych w Europie”.

Rangę konferencji wsparł swoim autorytetem po raz kolejny Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie i podobnie jak w poprzednich edycjach zainteresowała wielu znakomitych naukowców, min. prof. dr hab. Leona Podkaminera, prof. nadzw. dr hab. Waldemara Dotkusia, dr Piotra Szpunara, reprezentującego NBP.

Obrady tradycyjnie rozpoczął Rektor WSFiP, prof. nadzw. dr hab. Jan Ostoj powitaniem uczestników konferencji i odczytując list Prezydenta miasta Bielsko-Biała, pana Jacka Krywulta, w którym zawarł słowa podkreślające wagę i aktualność podejmowanych problemów oraz życząc uczestnikom owocnych obrad.

Celem konferencji była identyfikacja szans i zagrożeń dla gospodarki polskiej, wynikających z dynamicznych zmian zachodzących w europejskich systemach gospodarczo-finansowych. Część naukową rozpoczął swoim referatem prof. Leon Podkaminer, w którym wykazywał, że dysproporcje w relacjach płacowych występujące w krajach strefy euro mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla konkurencyjności gospodarek tych krajów. Prowadzi to nadwyżki eksportowej Niemiec oraz nadwyżek importu przede wszystkim tzw. Krajów południa, czyli Grecji, Włoch, Portugalii i Hiszpanii, a to z kolei do trwałej utraty konkurencyjności gospodarek tych krajów oraz narastanie zadłużenia tych krajów. Prof. Jan Ostoj podjął temat oceny efektywności działalności gospodarczej z uwzględnieniem ryzyka, którego metody znane w literaturze nie uwzględniają. Referatem, który wzbudził duże zainteresowanie i ciekawą dyskusję było wystąpienie dra Piotra Szpunara dotyczące działań na rzecz pobudzenia gospodarki, podejmowanych przez Europejski Bank Centralny, nazywanych luzowaniem ilościowym. Zgodnie z danymi zaprezentowanymi przez prelegenta operacja ta okazała się skuteczna i powinna być stosowana w okresach kryzysu, jako politykę interwencyjną. W dyskusji podsumowującej pierwszą sesję nie mogło zabraknąć dyskusji na temat funkcjonowania wspólnej waluty, szczególnie w kontekście kłopotów Grecji oraz perspektywy przystąpienia Polski do strefy euro. Pozostając w obszarze pieniądza, prof. Maria Smejda poruszyła problem wyceny aktywów przedsiębiorstwa w kontekście znacznych wahań kursów walut (często wynikających z działań spekulacyjnych) oraz stosowanej w rachunkowości tzw. wartości godziwej aktywów. W trakcie tej sesji podejmowano również tematykę sposobów poboru należności podatkowych przez jednostki samorządu terytorialnego, kwestie nadzoru nad jednostkami sektora finansowego oraz tematyka przestępstw w podatku od towarów i usług (VAT).

W obradach konferencji tradycyjnie uczestniczyli studenci Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej oraz uczniowie szkół średnich powiatu bielskiego w ramach edukacji ekonomicznej prowadzonej przez Uczelnie w porozumieniu z Narodowym Bankiem Polskim. Młodzież uznała, że podejmowane tematy były bardzo interesujące oraz przedstawione w sposób przejrzysty i zrozumiały. Za szczególnie istotne uznali, że dyskusja prowadzona na temat prezentowanych zagadnień prowadzona była w oparciu o merytoryczne argumenty, nie zaś o emocje, jak zwykli to często obserwować.

Podjęty temat obrad konferencji okazał się być bardzo interesujący, na co wskazuje frekwencja naukowców oraz inspirujący, co można było ocenić po tematyce prezentowanych referatów oraz wywołanej wystąpieniami dyskusji. To dobry zwiastun dla planowanej już dziś kolejnej edycji konferencji w maju przyszłego roku, na którą zapraszamy już dzisiaj.

 

Dziękujemy sponsorom:

Sierpień 2019
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Uczelnia Wyzsza Roku 2016

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here