Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Dyrektor Generalna Uczelni w Złotej...

Dyrektor Generalna Uczelni w Złotej...

29 grudnia w sali sesyjnej Ratusza oficjalnie wpisano do Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej Dyrektor Generalną naszej Uczelni Panią Szarlotę Bindę. Dyplom, z treścią uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej o wpisie do Księgi, Dyrektor Generalna otrzymała z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza...

W poniedziałek 31.01.2023 r. JM Rektor dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFIP uczestniczył w spotkaniu z Władzami oraz Radą Nadzorczą spółki Beskid Żywiec. W trakcie spotkania omówiono wspólne kierunku i możliwości wzajemnego wsparcia podczas badań naukowych nad bezpieczeństwem ludności cywilnej w zakresie czynników środowiskowych.

Uczelnia zobowiązała się do wspierania różnego rodzaju działań i przedsięwzięć jakie Beskid Żywiec będzie prowadzić w zakresie wprowadzania innowacji poprzez swoich specjalistów z różnych dziedzin.

Jednostką odpowiedzialną za współpracę ze spółką Beskid Żywiec będzie Centrum Analiz i Transferu Innowacji, którym kieruje dr inż. Zbigniew Tetłak.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top