Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Dyrektor Generalna Uczelni w Złotej...

Dyrektor Generalna Uczelni w Złotej...

29 grudnia w sali sesyjnej Ratusza oficjalnie wpisano do Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej Dyrektor Generalną naszej Uczelni Panią Szarlotę Bindę. Dyplom, z treścią uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej o wpisie do Księgi, Dyrektor Generalna otrzymała z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza...

Implementacja koncepcji równoważonego rozwoju w obszarze transportu oraz logistyki stanowi nie tylko wyzwanie dla przedsiębiorstw, ale także dla codziennych zjadaczy chleba. Z okazji rozpoczynającego się Tygodnia Transportu Zrównoważonego Poseł na Sejm RP Kazimierz Matuszny zorganizował seminarium naukowo-praktyczne pt. Wyzwania transportu zrównoważonego. W ramach społecznej odpowiedzialności Uczelni Wyższa Szkoła Finansów i Prawa została partnerem merytorycznym tego przedsięwzięcia. Obrady odbywały się hybrydowo. W ramach spotkania wymieniono poglądy w dotyczące realizacji założeń transportu zrównoważonego w Polsce, Unii Europejskiej, Ukrainie oraz USA.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej uruchomiła nowy Kierunek studiów jakim jest Logistyka. Wykładowca Naszej Uczelni i specjalista z zakresu Logistyki Pani dr Ilona Petryk postanowiła przybliżyć nam ten temat.

Logistyka jest ważnym elementem współczesnego życia gospodarczego. Zapewnia swobodny przepływ materiałów, surowców podczas produkcji, wszelkiego rodzaju przewozów towarowych i pasażerskich. Logistyka jest narzędziem budowania przewag konkurencyjnych nowoczesnych firm produkcyjnych i usługowych, a także niezbędnym elementem w zakresie administracji na każdym szczeblu. Celem kształcenia na Kierunku Logistyka jest poznanie głównych zadań logistycznych wspierających nowoczesne zarządzanie w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Studiując logistykę nauczysz się zarządzać procesami i systemami logistycznymi, magazynem i organizacją dostaw. Będziesz przygotowany do pracy w branży transportowo-spedycyjnej, a także w firmach dystrybucyjnych, produkcyjnych i usługowych. Dzięki znajomości mechanizmów zarządzania firmą spedycyjną, relacji z klientami oraz umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych będziesz mógł znaleźć pracę w firmach zajmujących się krajowym i międzynarodowym obrotem towarowym.

Zdobędziesz kwalifikacje do pracy jako specjalista lub menedżer w zakresie logistyki, łańcucha dostaw i koordynacji działań w łańcuchach dostaw, zakupów, zaopatrzenia i dostaw, współpracy z dostawcami, magazynowania, logistyki produkcji, transportu, dystrybucji i obsługi klienta.

Program nauczania odpowiada aktualnym potrzebom pracodawców. Wiedza i umiejętności, które możesz zdobyć podczas studiów, będą wykorzystywane w niemal wszystkich typach przedsiębiorstw działających w obszarze TSL (Transport-Spedycja-Logistyka). Wiedza w tym zakresie daje możliwość pracy na stanowiskach kierowniczych, analityków systemowych, projektantów i konsultantów zajmujących się rozwojem produktów, logistyką, produkcją, transportem, magazynowaniem, sprzedażą i dystrybucją produktów.

Dr Ilona Petryk

Adiunkt Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top