Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Dyrektor Generalna Uczelni w Złotej...

Dyrektor Generalna Uczelni w Złotej...

29 grudnia w sali sesyjnej Ratusza oficjalnie wpisano do Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej Dyrektor Generalną naszej Uczelni Panią Szarlotę Bindę. Dyplom, z treścią uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej o wpisie do Księgi, Dyrektor Generalna otrzymała z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza...

Szanowni Państwo,

Studenci WSFiP,

uprzejmie zachęcamy Studentów naszej Uczelni, tych w wieku do 25 lat, do udziału w organizowanych przez Akademię Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie badaniach p.n. „Determinanty zachowań i zakotwiczenie postaw młodego pokolenia Polaków wobec stref ryzyka społeczno-kulturowego w perspektywie komparatystycznej w świetle teorii resilience” – pod wspólną nazwą MŁODZIEŻ 4.0”

Projekt MŁODZIEŻ 4.0 to ogólnopolski projekt badawczy, który realizowany jest w latach 2021 – 2023, na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, a jego celem jest zdiagnozowanie aktualnych tendencji zachowań, a także tendencji w obszarze wyborów aksjonormatywnych oraz społeczno – polityczno - kulturowych młodych Polaków w wieku 15-25 lat.

Celem badania jest wypracowanie modelu analitycznego, koniecznego do identyfikacji podmiotowości młodego pokolenia. To największe od dziesięcioleci holistyczne, ogólnopolskie badanie MŁODYCH.

Przesłaniem projektu jest hasło: POZWÓLCIE STARSZYM ZROZUMIEĆ SIEBIE. Przy Państwa pomocy istnieje duża szansa na to, by Polacy lepiej się rozumieli, niezależnie od różnic pokoleniowych.

Badania są realizowane poprzez anonimową ankietę internetową.

Link do ankiety

Serdecznie Państwa zachęcamy do wypełnienia ankiety!

mgr Mariusz Kuliński
Prodziekan WNSiT
Wyższej Szkoły Finansów i Prawa
w Bielsku-Białe

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top