Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Dyrektor Generalna Uczelni w Złotej...

Dyrektor Generalna Uczelni w Złotej...

29 grudnia w sali sesyjnej Ratusza oficjalnie wpisano do Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej Dyrektor Generalną naszej Uczelni Panią Szarlotę Bindę. Dyplom, z treścią uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej o wpisie do Księgi, Dyrektor Generalna otrzymała z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza...

Szanowni Studenci i wykładowcy WSFiP

Miło jest nam poinformować, że WSFiP podpisała kolejną umowę międzynarodową o współpracy – tym razem z Danubius University (Słowacja). Przedmiotem umowy jest m.in. współpraca naukowa, współdziałanie w zakresie studiów podyplomowych, magisterskich i doktoranckich, współpraca w zakresie akredytacji programów dydaktycznych, wymiana międzynarodowa studentów i pracowników naukowych, podejmowanie aktywności edukacyjnych w tym w ramach Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Już teraz zapraszamy serdecznie społeczność akademicką WSFiP do śledzenia nadchodzących wydarzeń podejmowanych wspólnie przez WSFiP i Danubius University.

Dział marketingu WSFiP

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top