Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Dyrektor Generalna Uczelni w Złotej...

Dyrektor Generalna Uczelni w Złotej...

29 grudnia w sali sesyjnej Ratusza oficjalnie wpisano do Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej Dyrektor Generalną naszej Uczelni Panią Szarlotę Bindę. Dyplom, z treścią uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej o wpisie do Księgi, Dyrektor Generalna otrzymała z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza...

W Międzynarodowej Konferencji naukowej pt. "Ukraine in the Space of Social Communications: Society, Media, Reflections of War" współorganizowanej przez WSFIP oraz Uniwersytety z Ukrainy, Polski, Stanów Zjednoczonych oraz Turcji udział biorą pracownicy Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSFIP na czele z kierownikiem Panem dr hab. Bronisławem Młodziejowskim, prof. WSFIP.

Konflikt na Ukrainie od 2014 roku jest jednym z najważniejszych wydarzeń w Europie i na świecie. Media odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu opinii na temat tego konfliktu, wpływając na podejście opinii publicznej do sytuacji na Ukrainie oraz na relacje między krajami sąsiadującymi.

Wypływ informacji medialnych na konflikt na Ukrainie może być pozytywny lub negatywny. Z jednej strony, dzięki mediom wiele osób na całym świecie dowiaduje się o wydarzeniach na Ukrainie, o tym, jakie są postawy stron konfliktu i jaki jest wpływ konfliktu na społeczeństwo ukraińskie. Dzięki temu zwiększa się świadomość społeczna na temat sytuacji na Ukrainie i wzrasta szansa na znalezienie rozwiązań dyplomatycznych i pokojowe zakończenie konfliktu.

Z drugiej strony, media mogą wpłynąć negatywnie na konflikt na Ukrainie, kształtując publiczne opinie, które mogą przyczynić się do zaostrzenia sytuacji. Wiele mediów przedstawia konflikt w sposób jednostronny i propagandowy, co prowadzi do napięć między różnymi grupami i narodami. Dzięki temu dochodzi do wzrostu niechęci i napięć między państwami sąsiadującymi z Ukrainą.

Wpływ informacji medialnych na konflikt na Ukrainie zależy od wielu czynników, takich jak wybór źródeł informacji, sposobu prezentacji wydarzeń oraz perspektywy z jakiej są one przedstawiane. Dlatego też ważne jest, aby media prezentowały wydarzenia w sposób obiektywny i rzetelny, unikając jednostronności i propagandy.

W sumie, wypływ informacji medialnych na konflikt na Ukrainie ma duże znaczenie dla opinii publicznej i kształtowania postaw wobec tego konfliktu. Dlatego też ważne jest, aby media przede wszystkim prezentowały wydarzenia w sposób obiektywny, co zwiększy szanse na znalezienie rozwiązań dyplomatycznych

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top