Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Dyrektor Generalna Uczelni w Złotej...

Dyrektor Generalna Uczelni w Złotej...

29 grudnia w sali sesyjnej Ratusza oficjalnie wpisano do Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej Dyrektor Generalną naszej Uczelni Panią Szarlotę Bindę. Dyplom, z treścią uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej o wpisie do Księgi, Dyrektor Generalna otrzymała z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza...

W czerwcu 2022 roku została podpisana umowa o współpracy w dziedzinie szkoleń specjalistów oraz działalności naukowo-badawczej pomiędzy Rektorem Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej dr hab. inż. Jackiem Bindą, prof. WSFiP, a Rektorem Narodowego Uniwersytetu Humanistycznego w Równem na Ukrainie Profesorem Ruslanem Postołowskim.

Podpisana umowa promuje długoterminową współpracę pomiędzy Uczelniami, przykładając tym samym dużą wagę do rozwoju wykształcenia wyższego, szkolenia specjalistów, rozwoju szkolnictwa wyższego i dziedziny naukowo-badawczej.

Głównymi kierunkami współpracy będą wymiany akademickie dla wykładowców w celu prowadzenia zajęć, wymiany studenckie, opracowywanie i realizacja wspólnych projektów edukacyjnych oraz organizacja i prowadzenie wspólnych międzynarodowych konferencji naukowych, seminariów i sympozjów.

Jesteśmy pewni, że ta nowo zawarta współpraca przyniesie korzyści zarówno dla studentów jak i wykładowców obydwóch Uczelni.

Wiedza, którą to studenci zdobywają w ramach wykładów, ćwiczeń i laboratoriów przeprowadzanych przez wybitną kadrę akademicką Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, stanowi doskonałą podstawę do podejmowania praktyk, staży oraz pracy w ramach prowadzonych przez Uczelnię kierunków.

Studenci WSFiP z kierunku informatyka, zdecydowali się na odbycie 2-miesięcznych zagranicznych praktyk w ramach prężnie rozwijającego się na Uczelni programu Erasmus +, dostępnego dla wszystkich studentów.

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, w ramach międzynarodowego programu Erasmus +, prowadzi współpracę z posiadającą swoją siedzibę w Czechach skandynawską firmą Tietoevry. Firma ta jest jedną z największych międzynarodowych wytwórców oprogramowania, jednakże jej działalność nie ogranicza się tylko do tej płaszczyzny. Do obszarów, którymi to zajmuje się Tietoevry należy zaliczyć również obsługę sieci komputerowych, baz danych, serwerów i wiele innych. Tietoevry realizuje projekty dla klientów w 90 krajach i zatrudnia około 24 000 ekspertów na całym świecie.

Studenci informatyki, którzy to zdecydowali się na odbywanie praktyk w tej firmie, raz w tygodniu odbywają je stacjonarnie w siedzibie Tietoevry w Ostrawie, a resztę zadań, w ramach praktyk wykonują zdalnie z domu. Pomimo tej hybrydowej formy, mogą oni liczyć na ciągłą pomoc ze strony pracowników firmy zajmujących się praktykantami. Ponadto zapewnione im także zostaje kwota w wysokości 500 euro, którą otrzymają w ramach Programu Erasmus +. Ze względu na fakt, iż Uczelnia prowadzi kierunek informatyka o profilu praktycznym wszyscy podejmujący te studia doskonale radzą sobie podczas odbywania praktyk w wielu instytucjach zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, a ponadto są cenionymi pracownikami na rynku pracy.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top