Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Dyrektor Generalna Uczelni w Złotej...

Dyrektor Generalna Uczelni w Złotej...

29 grudnia w sali sesyjnej Ratusza oficjalnie wpisano do Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej Dyrektor Generalną naszej Uczelni Panią Szarlotę Bindę. Dyplom, z treścią uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej o wpisie do Księgi, Dyrektor Generalna otrzymała z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza...

Część z nas nadal żyje wakacyjnym nastrojem, a część już z większą uwagą przygląda się poszczególnym propozycjom kierunków studiów. Dla tych drugich mamy kilka ciekawostek związanych z ważnym dla naszej uczelni kierunkiem Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Chcemy zwrócić Waszą uwagę szczególnie na specjalność Kryminologia i kryminalistyka. Jednymi z ulubionych zajęć studentów są te z przedmiotu metody identyfikacji osób. Zapewne to dzięki osobowości prowadzącego zajęcia Pana doktora Dariusza Szydłowskiego, doświadczonego, policyjnego technika kryminalistyki. A może to też kwestia naszego odpowiednio wyposażonego laboratorium kryminalistycznego? Myślę, że wielu z nas z wypiekami na twarzy ogląda seriale z cyklu SCI i zastanawia się, jak to jest naprawdę. Czy łatwo zidentyfikować człowieka? A co można wywnioskować z śladów linii papilarnych? Czy identyfikacja daktyloskopijna daje 100 procent pewności? A co powie grafolog na temat osoby, której próbki pisma ma do zbadania? To wszystko, zwłaszcza na ćwiczeniach w atmosferze otwartej dyskusji przekazuj studentom prawdziwy pasjonat kryminalistyki, pracownik naukowy, a jednocześnie doświadczony praktyk, doktor Szydłowski.

Wiemy, że aktywność intelektualna to nie wszystko. Stąd też dla naszych studentów, zwłaszcza na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrze, oferujemy bezpłatny kurs samoobrony realizowany z wykorzystaniem sali treningowej i szeregu akcesoriów pozwalających skutecznie samoobrony się nauczyć. Uzupełnieniem tego będzie zestaw ulicznych strategii przetrwania, przygotowany przez magistra Mariusza Kulińskiego, wykładowcę akademickiego, a wcześniej oficera bielskiej Policji, wieloletniego specjalisty z zakresu prewencji kryminalnej.

Dla rządnych możniejszych wrażeń oferujemy, również bezpłatny, kurs strzelecki. Zaczynami od kilku słów teorii, przechodzimy następnie do naszego multimedialnego trenażera strzeleckiego nazywanego strzelnicą laserową, by wreszcie przenieść się na strzelnicę bojową i uczyć się posługiwać krótką i długą bronią palną. Dotychczasowe kursy z tego zakresu prowadził były instruktor z Jednostki Wojsk Specjalnych NIL.

Jak możecie przeczytać, w naszej uczelni dobra przygoda nie kończy się z końcem wakacji. Dobra przygoda zaczyna się 1 października w murach naszej uczelni! Serdecznie Was zapraszamy!

W dniu 23 lipca 2021 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o współpracę z Prezesem Zarządu Fundacji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej Ks. Robertem Kurpiosem.

Pani Dyrektor Generalna mgr Szarlota Binda oraz Rektor Uczelni dr hab. inż. Jacek Binda, Prof. WSFiP podpisali porozumienie o współpracy dzięki której studenci Wyższej Szkoły Finansów i Prawa mają możliwość skorzystania nieodpłatnie z usług Gabinetu Pomocy Psychologicznej Fundacji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Poradni Prawnej oraz Gabinetu Masażu i Rehabilitacji.

Uczelnia od wielu lat współpracuje z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej poprzez wspólne przedsięwzięcia charytatywne takie jak wsparcie osób starszych w Domach Pomocy Społecznej oraz Hospicjach.

Od stycznia 2021 w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, realizowany jest projekt „Kompleksowy program dostępności WSFiP w Bielsku-Białej” nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20. Po dokonaniu wyboru wykonawców ruszyły pierwsze prace modernizacyjne w budynku. Widoczny jest już postęp prac malarskich w ramach zadania: Malowanie korytarzy i klatki ewakuacyjnej. Zastosowana kolorystyka poszczególnych pięter i przypisanie danej kondygnacji określonej barwy ma pomóc osobom z niepełnosprawnościami w łatwiejszym poruszaniu się po obiekcie i wyeliminować stres spowodowany myleniem pięter z uwagi na ich jednakową kolorystykę oraz identyczny układ pomieszczeń na poszczególnych piętrach. Efektem tych działań będzie lepsza orientacja wewnątrz budynku, umożliwiająca szybką identyfikację pięter i pomieszczeń w budynku.

Zapraszamy w mury naszej uczelni.
Dr Elżbieta Rak-Młynarska
Prorektor WSFiP

Pandemia wirusa SARS-CoV2 nie wpłynęła istotnie na realizację programu Erasmus Plus. Wykładowcy Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w formie zdalnej uczestniczyli w Programie, prowadząc wykłady dla studentów z partnerskich Uczelni zagranicznych oraz uczestnicząc w szkoleniach. Platformy komunikacyjne (m.in. Microsoft Teams, Zoom czy Moodle) nie stanowiły bariery. Stały się wręcz nieodzownym elementem nowoczesnego nauczania. Nie oznacza to jednak, że wykładowcy Uczelni zamierzają opierać proces nauczania tylko na rozwiązaniach IT. Chociaż metody i techniki kształcenia na podległość mogą istotnie zwiększyć efektywność przekazu treści, to nie są w stanie zastąpić kontaktu bezpośredniego.

Już teraz organizowany jest w Uczelni nabór stypendystów na kolejne rok akademicki. Wykładowcy poprowadzą wykłady i szkolenia dla studentów i pracowników naukowych uczelni partnerskich. Studenci natomiast będą mogli aplikować o wyjazdy zagraniczne do szeregu uczelni europejskich. Mamy nadzieję, że sytuacja pandemiczna będzie się tylko poprawiać.

Studentów i pracowników Uczelni zainteresowanych udziałem w Programie Erasmus Plus zapraszamy do kontaktu z biurem Erasmusa w Uczelni i/lub do śledzenia aktualności na stronie

W marcu 2020 r. pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, sparaliżowała system edukacyjny nie tylko w Polsce ale na całym świecie, co spowodowało, że szkolnictwo wyższe stanęło przed ogromnym wyzwaniem kształcenia studentów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W trosce o dobro i zdrowie studentów również nasza Uczelnia wprowadziła system nauki zdalnej, który sprawdził się w tych trudnych warunkach, co potwierdzają rozmowy ze studentami i wykładowcami.

Władze Uczelni na bieżąco monitorują sytuację epidemiczną wykorzystując nabyte doświadczenia. Wiemy, iż najlepszą droga zdobywania wiedzy jest bezpośredni kontakt wykładowców ze studentami i dążymy do przywrócenia tej formy kształcenia.

W Nowym Roku Akademickim 2021/2022 Uczelnia planuje wprowadzić model nauki hybrydowej, który polegać będzie na tym, iż część wykładów prowadzonych będzie w postaci zdalnej, natomiast ćwiczenia oraz laboratoria pozostaną w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni. Model ten zapewni z jednej strony maksymalizację efektów uczenia się, budowane relacji studenckich oraz student – wykładowca a z drugiej strony komfort i bezpieczeństwo studiowania.

Jesteśmy przekonani, iż taki model nauczania usatysfakcjonuje obecnych oraz przyszłych studentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa,

Życzymy studentom Uczelni powodzenia w czasie trwającej sesji egzaminacyjnej, kandydatom na studia trafnych decyzji związanych z wyborem kierunku studiów.

Do zobaczenia w murach Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w Nowym Roku Akademickim 2021/2022 .

W czwartek 17 czerwca br. odbyła się Ogólnopolska Konferencja naukowa pt. "Rodzina w czasach pandemicznych - aspekty prawno-społeczne i gospodarcze". Konferencja została zorganizowana przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, Katedrę Badań Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Posła na Sejm RP Kazimierza Matusznego. Konferencja została zorganizowana w formie hybrydowej z zachowaniem reżimu sanitarnego. Udział w konferencji wzięli przedstawicieli ośrodków naukowych z: Białegostoku, Bielska-Białej, Częstochowy, Katowic, Warszawy, Rzeszowa, Przemyśla oraz Oświęcimia.

Serdecznie dziękujemy wszystkich zainteresowanym za udział i liczymy, że w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top