Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej, którą organizują Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej oraz Narodowy Bank Polski oddział w Katowicach. Konferencja, zatytułowana „Transformacja Pieniądza na Przestrzeni Dziejów”, odbędzie się w siedzibie Uczelni 5 grudnia 2023 roku o godzinie 11:00 w Auli Uczelni.

Konferencja stanowi wyjątkową okazję do głębszego zrozumienia ewolucji roli pieniądza w historii ludzkości oraz do współczesnych wyzwań związanych z jego funkcją w kontekście dynamicznych zmian społeczno-gospodarczych. To wydarzenie, skupiające wybitnych ekonomistów, badaczy i praktyków z zakresu finansów, ma na celu stworzenie przestrzeni do wymiany myśli, prezentacji najnowszych badań oraz dyskusji na temat współczesnych trendów w zakresie finansów.

Początek spotkania uświetni przywitanie uczestników, które poprowadzi JM dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFIP Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Następnie Grzegorz Bomba, Dyrektor Katowickiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego, przedstawi krótką analizę kontekstu dzisiejszego systemu finansowego, wprowadzając uczestników w obszerną tematykę konferencji. Harmonogram referatów obejmie prezentacje ekspertów z różnych instytucji naukowych, a każdy z referatów będzie dotykał innych aspektów tematu.


Link do rejestracji
Patronat Honorowy

Back to top