Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa działa w strukturach Porozumienia Uczelni Niepaństwowych Śląska oraz Porozumienia Studentów Uczelni Niepaństwowych Podbeskidzia, w ramach którego m.in. bierze udział w organizacji dorocznych Juwenaliów w Bielsku-Białej. Przedstawiciele Samorządu biorą także udział w pracach Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej. Istotną stroną aktywności Samorządu Studentów WSFiP są akcje charytatywno-społeczne, które od stanowią tradycję WSFiP: pomoc dla hospicjów, w ośrodkach dla uzależnionych i akcje krwiodawstwa. Wśród studentów działa Duszpasterstwo Akademickie, które znacząco przyczynia się do realizacji wyżej wymienionych akcji.
W ramach Samorządu Studenckiego WSFiP działa Sąd Koleżeński, który jest organem powołanym do orzekania o winie i karze wobec studentów, którzy naruszają przepisy obowiązujące w WSFiP oraz dopuszczają się czynów uchybiających godności studenta.

Samorząd reprezentuje studentów przed Władzami Uczelni oraz bierze udział w tworzeniu porządku prawnego na Uczelni (Kodeks Etyki Studenta). Wspiera wszelkie studenckie inicjatywy o charakterze edukacyjnym, artystycznym jak i sportowym, pomaga w realizacji studenckich projektów, a przede wszystkim pomaga w rozwiązywaniu studenckich problemów, daje odpowiedź na nurtujące studentów pytania.


Skład samorządu studenckiego:

Przewodniczący; członek Senatu
Michał Belecki
(student I roku, studiów stacjonarnych – Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wiceprzewodnicząca; członek Senatu
Jolanta Weźranowska
(studentka II roku, studiów I stopnia - Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne)
Skarbnik; członek Senatu    
Elżbieta Sieja
(studentka II roku, studiów I stopnia – Kierunek Finanse i rachunkowość)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretarz; członek Senatu    
Natalia Duś
(studentka II roku, studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich - Kierunek PRAWO)

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top