Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

ZARZĄDZENIE Nr 21B/2022/2023

w sprawie

ustalenia ramowego harmonogramu roku akademickiego 2023/2024 w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

pobierz zarządzenie (pdf)

 ZARZĄDZENIE Nr 49/2021/2022

w sprawie

ustalenia ramowego harmonogramu roku akademickiego 2022/2023 w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

pobierz zarządzenie (pdf)

 ZARZĄDZENIE Nr 48/2020/2021

w sprawie

ustalenia ramowego harmonogramu roku akademickiego 2021/2022 w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

pobierz zarządzenie (pdf)

 ZARZĄDZENIE Nr 24/2020

w sprawie

ramowego harmonogramu roku akademickiego 2020/2021 w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

pobierz zarządzenie (pdf)

 ZARZĄDZENIE Nr 1/2019/2020

w sprawie

ramowego harmonogramu roku akademickiego 2019/2020 w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

pobierz zarządzenie (pdf)

 


Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top