Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 12

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w systemie ciągłym – do uruchomienia grupy, co oznacza, że kierunek studiów podyplomowych może zostać uruchomiony zarówno w semestrze letnim jak i zimowym.
Termin rozpoczęcia zajęć:

semestr zimowy/letni: październik/marzec br.

Termin zakończenia zajęć:

semestr letni/zimowy: marzec/styczeń br.

Termin wniesienia opłaty za semestr następuje po informacji potwierdzającej uruchomienie grupy/ zajęć oraz podpisaniu Umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top