Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Krok pierwszy - zarejestruj się w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym WSFiP (IRK)
 • Załóż konto w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).
 • Postępuj zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w wiadomościach przesłanych na adres e-mailowy wskazany podczas rejestracji.
 • Po aktywowaniu konta i zalogowaniu się do IRK i przejdź etapy uzupełniania danych.
  Aby sprawnie wypełnić wymagane pola przygotuj: swój numer pesel, dyplom, zdjęcie w formie elektronicznej.
 • Zapoznaj się z klauzulą informacyjną.
Krok drugi - wybierz interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych
 • W systemie IRK deklarujesz kierunek studiów, na którym chcesz studiować.
 • Możesz zadeklarować maksymalnie 3 kierunki z tego samego lub różnych wydziałów.
 • Przyjęty możesz być tylko na jeden kierunek studiów, a na uczelni składasz formularz z ostatecznie wybranym przez ciebie kierunkiem. Opłata rekrutacyjna jest stała niezależnie od liczby zdeklarowanych kierunków.
Krok trzeci - zrealizuj etapy uzupełniania danych w IRK
Aby sprawnie wypełnić wymagane pola przygotuj:
 • numer pesel,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (dyplom z tytułem inżynier, licencjat, magister)
 • zdjęcie w formie elektronicznej.
Krok czwarty – wydrukuj wygenerowane formularze
Krok piąty – uzupełnienie dokumentów w uczelni
W kolejnym etapie kandydaci na studia podyplomowe powinni zgłosić się do Dziekanatu Uczelni z kompletem dokumentów zawierającym:
 • dokument tożsamości,
 • kserokopie dyplomu ukończenia studiów: inżynier, licencjat, magister; oryginał do wglądu,
 • wydrukowane formularze z systemu Internetowa Rekrutacja Kandydatów,
 • jedną fotografią (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym)
Krok szósty – oczekiwanie na rozpoczęcie studiów
Kandydacie, śledź swoje konto w systemie IRK oraz e-mail, który podałeś zakładając konto lub skontaktuj się z Koordynatorem studiów w celu dalszego postępowania.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top